individuella energiråd och coachning

Stärk ditt företag genom effektivare energianvändning - vi hjälper dig med att påbörja och/eller vidareutveckla ditt energiarbete att använda energi effektivt, anpassa behovet av- och öka andelen förnybar energi. Erbjudandet är begränsat fram till och med sista augusti 2023.

 

Energikontor Syd är en drivande part i den gröna omställningen och genom  att hjälpa dig och andra företag i ert energiarbete kan vi tillsmamans stärka det lokala och regionala näringslivets återhämtningsförmåga och attraktivitet och bidra till ett hållbart energisystem i södra Sverige. 

 

 

Vårt erbjudande

Opartisk, kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning och coachning i hur ditt företag kan utvecklas, så att du ökar dina möjligheter att minska både kostnader och klimatpåverkan, samt öka din konkurrenskaft. 

 

1. Energiråd - ett första steg

Vi gör ett platsbesök hos er -  Vi startar med att gå igenom företagets energianvändning för att få svar på hur mycket energi som används i verksamheten.

 

Därefter tar vi fram en enklare analys som innehåller exempel på åtgärder för energi-effektivisering, vilket i sin tur kan bidra till sänkta energikostnader och minskad klimatpåverkan.

 

2. Fortsatt coachning i energiarbetet

Efter ett energiråd kan Energikontor Syd fortsätta vara ett stöd vid genomförande av de energieffektiviserande åtgärder som energirådet visade på. Här ingår också att titta på möjliga ekonomiska stöd som kan sökas för, tex en investering.

 

Andra delar/områden som kan ingå vid coachning/energiråd:

  • implementering av systematiskt energiarbete
  • effektiva och hållbara resor och transporter
  • användning av fossilfri el, värme/kyla
  • cirkulär affärsutveckling kopplat till energi, tex industriell symbios, där eget överskott eller restprodukt får värde hos en själv eller annan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

3. Informationsaktiviteter
Som företagare har du också möjlighet att delta i de aktiviteter kring grön omställning och finansieringsmöjligheter som vi arrangerar, tex nätverksträffar, webbinarier, seminarier och utbildningar.

 

4. Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev Företagsspecial, där vi marknadsför specifika erbjudanden och aktiviteter riktade till dig som är företagare i sydost.

 

5. Information om ekonomiska stöd

Vi hjälper dig att hitta information om aktuella ekonomiska stöd som går att
söka för åtgärder och investeringar för utveckling av verksamhetens energi- och omställningsarbete. 

 

För frågor - kontakta någon av oss!

Kerstin Eriksson
Koordinator

Tel. 070-620 83 07
Mejla Kerstin

Roger Gunnarsson

Energirådgivare för Kalmar län

Tel. 070-620 83 05
Mejla Roger

Johan Milton

Energirådgivare för Kronobergs län

Tel. 0708-10 58 00
Mejla Johan

 

Kunskapsbanken för dig som vill veta mer

Energieffektivisering -  en viktig del i den gröna omställningen! Men vad är den Gröna omställningen, lär dig mer här!

 

I kunskapsbanken kan läsa om inspirerande företag som Energikontor Syd har stöttat via energigenomgång, nätverk, coachning och mycket mer. Här finns också tips, fakta och andra bra kunskaper inom energieffektivisering. 

Ekonomiska företagsstöd i Kronoberg och Kalmar län

Stöd hos Almi Kronoberg och Region Kalmar län

Läs mer om vilka stöd du som företagare län kan söka, på almi.se och  regionkalmar.se 

För vem

Du som driver ett litet eller medelstort företag* i Kronobergs eller Kalmar län kan få stöd av oss på Energikontor Syd.

 Vi riktar detta stöd till alla branscher, 

 

*Företag med 2 - 249 anställda

Finansieras av

                 

 

Satsningen på små-och medelstora företag finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer

Läs mer om projektet Re:Agera

RE:AGERA -  Näringslivsstöd för grön omställning efter Corona

Satsningen ska stötta näringslivets återhämtningsförmåga efter Covid-19 i Kronoberg och Kalmar län. Detta genom att arbeta för en digital och grön omställning som skapar fossilfri och hållbar tillväxt och stärker företagens attraktivitet. Läs mer