Stärk ditt företag genom effektivare energianvändning - vi hjälper dig

 

                 

Kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag

Du som driver ett litet eller medelstort företag* i Kronobergs eller Kalmar län kan få stöd av oss på Energikontor Sydost för att påbörja och/eller vidareutveckla ditt energiarbete - att använda energi effektivt, anpassa behovet av- och öka andelen förnybar energi.  

*Företag med 2 - 249 anställda.
 

Vi stöttar dig kostnadsfritt med energiråd och coachning i hur ditt företag kan utvecklas så att du ökar dina möjligheter att minska både kostnader och klimatpåverkan.  Detta medför att du ökar din konkurrenskraft och därmed kan gå starkare ur pandemin.  Vi riktar detta stöd till alla branscher. 

 

Det här kan vi hjälpa dig med:

1. Energiråd - ett första steg

Vi startar med att gå igenom företagets energianvändning för att få svar på hur mycket energi som används i verksamheten. Därefter tar vi fram en enklare analys som innehåller exempel på åtgärder för energi-effektivisering, vilket i sin tur kan bidra till sänkta energikostnader och minskad klimatpåverkan.

 

2. Fortsatt coachning i energiarbetet

Efter ett energiråd kan Energikontor Sydost fortsätta vara ett stöd vid genomförande av de energieffektiviserande åtgärder som energirådet visade på. Här ingår också att titta på möjliga ekonomiska stöd som kan sökas för, tex en investering. 

 

Andra delar/områden som kan ingå vid coachning/energiråd:

 • implementering av systematiskt energiarbete
 • effektiva och hållbara resor och transporter
 • användning av fossilfri el, värme/kyla
 • cirkulär affärsutveckling kopplat till energi, tex industriell symbios, där eget överskott eller restprodukt får värde hos en själv eller annan
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3. Informationsaktiviteter
Som företagare har du också möjlighet att delta i de aktiviteter kring grön omställning och finansieringsmöjligheter som vi arrangerar, tex nätverksträffar, webbinarier, seminarier och utbildningar.

 

4. Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev Företagsspecial, där vi marknadsför specifika erbjudanden och aktiviteter riktade till dig som är företagare i sydost.

 

Du som företagare kan få hjälp av oss med ditt energiarbete fram till och med sista augusti 2023. 

 

Börja med att kontakta oss:

Kerstin Eriksson

Projektledare

Tel. 070-620 83 07
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Roger Gunnarsson

Energirådsansvarig för Kalmar län

Tel. 070-620 83 05
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Johan Milton

Energirådsansvarig för Kronobergs län

Tel. 0708-10 58 00
johan.milton@energikontorsydost.se

 

 

Energieffektivisering -  en viktig del i den gröna omställningen!

Omställningscheckar - stöd i ditt företags omställningsresa

 

 

Omställningscheckar är ett stöd som drabbade företag i Kronobergs och Kalmar län kan söka för insatser som kan stärka konkurrenskraften. 

 

 

 

 

För vad kan du söka?

Omställningscheckar kan sökas för konsulttjänster inom:

 • internationalisering
 • hållbar omställning
 • digital omställning

 

Hur mycket?

Ett företag kan beviljas mellan 25 000 kr och 200 000 kr i stöd.

Stödet kan maximalt uppgå till 75% av godkända kostnaderna för extern tjänst. 

 

Vem kan söka?

Omställningscheckar kan sökas av:

 • företag i Kalmar län som har 2-49 anställda och en omsättning på minst 1 mkr.
 • företag i Kronobergs län med 2-100 anställda och en omsättning på 1-100 mkr.

 

Exempel på vad checken kan användas till

 • Ta fram en hållbarhetsstrategi för företaget

 • Kartlägga potentialen för att förflytta företaget från en linjär till en cirkulär affärsmodell.

 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor
 • Digitalisering av system som stöder administration eller produktion
 • Automation och robotisering

 

 

Ansök hos Almi och Region Kalmar län

Läs mer om detta stöd och vilka insatser företag kan söka för, på almi.se och på  regionkalmar.se , vilka handlägger ansökningarna för Kronoberg, respektive Kalmar län.

 

Vad innebär grön omställning?

Från EU-nivå ner till lokal nivå uppmanas företag att stärka sin konkurrenskraft genom att investera i en grön omställning. Begreppet "grön omställning" utgår från EU:s nya tillväxtstrategi gröna given som ska leda Europa till ett klimatneutralt, rättvist och

välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.


Utgångspunkterna i EUs ”gröna given” är följande:

 • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
 • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
 • Cirkulär ekonomi
 • Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt
 • En giftfri miljö
 • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
 • Ett hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
 • Snabbare omställning till en hållbar och smart mobilitet

 


I Sverige

För Sveriges del är grön omställning en utgångspunkt för återhämtningen efter coronapandemin. Stöd till näringslivets klimatomställningsarbete, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet ska minska koldioxidutsläppen, lägga grunden för nya jobb och stärka vår konkurrenskraft.

 

I vår region

I Kronoberg och Kalmar län kommer vi på Energikontor Sydost att vara en drivande part i den gröna omställningen. Genom att stötta små och medelstora företag i deras energiarbete kan vi bidra till att stärka näringslivets återhämtningsförmåga och attraktivitet och bidra till ett hållbart energisystem i sydost.

Goda exempel från företag vi stöttat tidigare

Läs gärna vår broschyr  Nationellt och regionalt samarbete för energieffektivisering (publicerad feb 2021) med goda exempel från företag som vi har stöttat i energiarbetet, i en tidigare satsning finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Satsningen på små-och medelstora företag finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer