Tävlingar engagera medarbetare

Det finns många fördelar med att minska tjänste- och pendlingsresor. Förutom att minska klimatutsläppen, finns det även pengar att spara genom att ha digitala möten i stället för att åka på tjänsteresor där både flygresor och hotellnätter behöver bokas. Att minska pendlingsresor kan bidra till friskare medarbetare eftersom vardagsmotionen ökar genom att cykla eller gå till arbetet.

Just nu erbjuder vi de här projekten som har som syfte att engagera medarbetare,
t ex inom tjänste- och pendlingsresor:

Syfte: Via cykelaktiviteten VÄXLA UPP! ska vi få fler invånare i Blekinge att cykla mera, samt samla offentliga aktörer till en gemensam digital regional plattform

 

Kontakt

 

Mer om projektet

Syfte: Via denna satsning ska vi hjälpa arbetsplatser i Kronobergs län att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter.

 

Kontakt

 

Mer om projektet

Syfte: Stöttar företag i Lund och Helsingborg att öka andelen hållbara pendlings- och affärsresor för sin personal

 

Kontakt

 

Mer om projektet