Mer om vindkraft

Vindläge och anpassning 

I Sverige är förutsättningarna för vindkraft mycket goda. Sverige ligger i västvindsbältet och är ett vindrikt land, särskilt längs kusterna och ute till havs.  

 

De bästa lägena finns på Gotland och Öland, på Västkusten och utmed Skånes kuster. Men även i inlandet finns det många platser med bra vindlägen.

Läs om vindkartering 2011 på Energimyndighetens hemsida.

 

De vindkraftverk som sätts upp i Sverige blir allt större och kraftfullare och kan på ett effektivt sätt anpassas till den aktuella platsen och därmed ge en bättre produktion än tidigare generationer. Exempel på sådana optimeringar är att man bygger högre torn (ofta 120–150 meter) och större rotorer (upp till 150 m i diameter), vilket gör att vindkraftverken fångar mer vind och minimerar samtidigt inverkan av turbulent vind ovanför skog. 

 

Ett annat exempel är att man anpassar vingarnas utformning och generatorns kapacitet efter hur vindarna är på platsen. Vindkraftsproduktionen blir därigenom högre och kostnaden för den producerade elen blir lägre jämfört med äldre vindkraftverk. Ett vindkraftverk på land kan idag producera upp till 15 GWh (15 miljoner kWh) med grön el per år. 

 

Vindkraft byggs också till havs. Främst i länder där det är svårt att hitta bra platser på land. Havsbaserad vindkraft är dyrare att bygga och har högre drift- och underhållskostnader än landbaserad samtidigt som vindförhållandena ofta är mycket bra och mer el kan produceras över en större del av året.  Motstående intressen är också färre till havs än på land där det ofta bor många människor.