Tekniskt stöd till planer och strategier för kommuners och regioners energiomställning

Publicerad: 2022-06-15


Utlysning från EU-kommissionen Deadline 16 november 2022.

Tekniskt stöd till planer och strategier för kommuners och regioners energiomställning

Information

Möjlighet att söka medel som ger lokala och regionala myndigheter den nödvändiga kapaciteten för att leverera och genomföra planer och strategier för energiomställningen. Övergångsplaner och -strategier förväntas vara institutionaliserade, tvärsektoriella och skräddarsydda för de berörda myndigheternas innovationsnivå, ambition och specifika geografiska kontext. 

 

Ansök senast 16 november 2022

Kommuner och regionala myndigheter är en avgörande hävstång för att EU ska kunna uppnå sina klimat- och energimål för 2030 och  koldioxidneutralitetsmålet till 2050. Beslutsfattare och förvaltningar på alla subnationella nivåer måste åta sig och effektivt planera och genomföra energiomställningen med en mycket hög ambitionsnivå. Kommunerna och regionala myndigheter har också en mycket relevant roll att att fasa ut EU:s beroende av import av fossila bränslen. 

 

I vissa fall saknar dock kommuner och regionala myndigheter kapacitet att utveckla och genomföra sådana planer och strategier, inklusive små kommuner, landsbygdsområden och isolerade områden och koldioxidintensiva regioner som släpar efter i energiomställningen av ren energi. Många kommuner behöver fortfarande stöd för att utforma övergångsplaner och strategier på medellång och lång sikt. Dessutom måste befintliga planer och strategier anpassas till de uppdaterade europeiska energi- och klimatmålen och i sin tur leda till mer ambitiösa åtgärder på kort, medellång och lång sikt. Därför behövs utveckling och förstärkning av kompetens inom kommuner och regionala myndigheter, till exempel genom utbildningsprogram för beslutsfattare och offentliga tjänstemän, som skulle kan skräddarsys för deras specifika behov, genom utveckling av långvariga kunskapsstrukturer; eller genom replikering och utrullning av goda exempel och informationsverktyg etc. 

 

Planer och strategier för omställning av ren energi bör återspegla höga ambitionsnivåer (skräddarsydda för det specifika geografiska, samhälleliga eller politiska sammanhanget) och/eller lokala pilotprojekt, till exempel koldioxidbudgetar, decentralisering av energiproduktion, eller gröna upphandlingsmetoder. 

 

Vem kan söka

Företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer. 
 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker på  ec.europa.eu
 

Mer information

LIFE är EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimat. Syftet är att accelerera genomförandet av europeisk eller nationell miljö- och klimatlagstiftning. Det handlar om skydd och förbättring av biologisk mångfald, miljö, hälsa och om övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi.  

Syftet med delprogrammet ”övergång till ren energi” (Clean Energy Transition – CET) är att skapa ett energieffektivt och klimatneutralt Europa genom att öka användningen av förnybara energikällor samt ökad energieffektivitet. Insatserna ska syfta till att lösa utmaningar som är gemensamma för hela EU och som tydligt utgår från de direktiv som finns, till exempel Energieffektiviseringsdirektivet, direktivet för Byggnaders energiprestanda och Förnybarhetsdirektivet.
 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

 Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

Kategorier

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

9 artiklar hittades

Se alla poster inom temat