LIFE CET Build- up skills: Strategier och utbildningsinsatser som möjliggör ett CO2-fritt byggnadsbestånd

Publicerad: 2022-06-15


Utlysning från EU-kommissionen. Deadline 16 november 2022.

LIFE CET Build- up skills: Strategier och utbildningsinsatser som möjliggör ett CO2-fritt byggnadsbestånd

Information

BUILD UP Skills  stödjer kompetenshöjningen av byggarbetare i Europa för att leverera byggnadsrenoveringar med hög energiprestanda samt nya nollenergibyggnader. Detta sker genom att utveckla strategier och utbyggnad av ambitiösa utbildnings- och kvalifikationsinsatser i linje med EU:s gröna avtal, EU:s klimatmål för 2030 samt EU:s långsiktiga strategi för att uppnå koldioxidneutralitet till 2050. 

 

Ansök senast 16 november 2022

Dels handlar det om att stödja återupplivandet av de nationella plattformarna som skapades i den första fasen av initiativet BUILD UP Skills som samlar alla viktiga nationella intressenter. De omstartade nationella plattformarna bör uppdatera nuläget och de nationella färdplanerna för att återspegla de nya verkligheten inom byggsektorn. Detta bör göras genom att nödvändiga kompetensutvecklingsaktiviteter relaterade till t.ex. digital teknik, smarta byggnader inklusive e-mobilitet, resurseffektivitet, cirkularitet, integration av förnybar energiteknik, uppvärmning och kylning, industrialiserad djuprenovering, livscykelanalyser av koldioxid, etc 

 

Dels handlar det om  att öka antalet skickliga byggnadsexperter på alla nivåer i värdekedjan för byggnadsdesign, drift och underhåll. Det finns ett behov av att öka insatserna för att uppgradera och omskola yrkesverksamma när det gäller de kritiska färdigheter som behövs för, t.ex. framgångsrikt utnyttjande av nollenergibyggnader, uppskalning av ambitiösa renoveringsinsatser, utbyggnad av effektiv förnybar uppvärmning och kyla , särskilt värmepumpar, utfasningen av fossilbränslebaserade pannor för att fasa ut EU:s beroende av import av fossila bränslen, samtidigt som man uppnår en holistisk vision om koldioxidutsläppen av byggnadsbeståndet. Detta kräver en uppgradering av befintliga utbildnings- och kvalifikationssystem eller utveckling av nya. 

 

Vem kan söka

Företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer.
 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker på ec.europa.eu

 

Mer information

LIFE är EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimat. Syftet är att accelerera genomförandet av europeisk eller nationell miljö- och klimatlagstiftning. Det handlar om skydd och förbättring av biologisk mångfald, miljö, hälsa och om övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi.  

Syftet med delprogrammet ”övergång till ren energi” (Clean Energy Transition – CET) är att skapa ett energieffektivt och klimatneutralt Europa genom att öka användningen av förnybara energikällor samt ökad energieffektivitet. Insatserna ska syfta till att lösa utmaningar som är gemensamma för hela EU och som tydligt utgår från de direktiv som finns, till exempel Energieffektiviseringsdirektivet, direktivet för Byggnaders energiprestanda och Förnybarhetsdirektivet.

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

 Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

9 artiklar hittades

Se alla poster inom temat