Sök stöd för forskning om Människa, Energisystem och Samhälle

Publicerad: 2022-06-15


Utlysning från Energimyndigheten Deadline 31 augusti 2022

Sök stöd för forskning om Människa, Energisystem och Samhälle

Information

Utlysningen sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM). Energimyndigheten efterlyser projekt som föreslår nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg och som undersöker dem i praktiken, i syfte att skapa lärande och förändring.  Utlysningen inrymmer även studier som tittar på verkliga fall och praktiker som kan utgöra goda exempel och resultera i förslag på förbättringar.  

 

Ansökan öppen till 31 augusti 2022

Energiomställningen är nära kopplad till minskning av de klimatrelaterade utsläppen. Klimatfrågan är akut och vi behöver hitta långsiktigt hållbara utvecklingsvägar för energisystemen. Energiomställningen ska genomföras på ett sätt som säkrar en långsiktig hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. För att lyckas med omställning krävs andra, och kanske alternativa, idéer och sätt att organisera samhället på i framtiden. Sannolikt innebär det förändring av samhällets organisering, våra arbetssätt och vardagliga handlingar. 

 

För lyckas med förändring krävs förståelse för de sammanhang som förändringarna ska genomföras i, oavsett om det handlar om institutioner, normer, värderingar eller infrastruktur som påverkar människors handlingsmönster. 

 

Vem kan söka

I projekten ska forskare och andra samhällsaktörer inklusive medborgare/användare samarbeta med varandra.  

 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker på Energimyndigheten.se

 

 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

9 artiklar hittades

Se alla poster inom temat