Investeringsstöd för biogas

Publicerad: 2022-03-22


Utlysning från Jordbruksverket . Går att söka så länge det finns medel kvar.

Investeringsstöd för biogas

Information

Företagsstöd för att bygga en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas, eller för en uppgraderingsanläggning, eller anläggning för att hantera rötrester. Går att söka så länge det finns medel kvar. 

 

Ansökan är öppen så länge medel finns.

Investeringsstöd för 

  • om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för produktion och användning av biogas från stallgödsel 

  • om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för att hantera rötrester 

  • uppgraderingsanläggning 

  • rörledningar och kulvertar. 

 

Det kan finnas regionala begränsningar för vad man kan få stöd för. Kontakta länsstyrelsen för att få reda på vad som gäller i aktuellt län. 

Syftet med stödet är att öka produktionen och användningen av biogas. 

Man kan få stöd för upp till 40 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att man ska kunna få stöd. 

 

Vem kan söka

Företag på landsbygden med annan verksamhet än jordbruksverksamhet. Företaget får omsätta högst 10 miljoner euro per år och ha högst 50 anställda. 

Jordbruksföretag som vill producera gödselbaserad biogas. 

 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker på jordbruksverket.se
 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

 

Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

9 artiklar hittades

Se alla poster inom temat