Stöd till energi- och miljöprojekt - idrottsrörelsen

Publicerad: 2022-03-22


Projekt för miljöförbättrande åtgärder inom idrottsrörelsen. Går att söka så länge medel finns kvar.

Stöd till energi- och miljöprojekt - idrottsrörelsen

Information

Stöd får beviljas till projekt inom idrottsrörelsen som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar och ska alltid föregås av en energi- och miljörådgivning. 

Ansökan öppen så länge medel finns kvar.

Stöd kan även beviljas för att genomföra en energi- och miljörådgivning, antingen på en redan befintlig anläggning eller inför en nybyggnation. 

För att kunna beviljas stöd till energi- och miljöprojekt ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själva, eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället. 

 

För att kunna beviljas stöd till projekt som avser att minska energianvändningen eller miljöförbättrande åtgärder skall alltid en energi- eller miljörådgivning av hela anläggningen ha genomförts. Syftet med rådgivningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs först. Rådgivningen ska vara gjord av en oberoende part. 

 

Vem kan söka

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.

 

Läs mer

Läs mer detaljer om programmet och hur man ansöker här på rf.se

 

Mer information

Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till att Sveriges miljömål uppfylls och att föreningarna samtidigt kan hålla nere sina kostnader. 

Kontakta oss på Energikontor Sydost! 

 

Vi på Energikontor Sydost är inte bara experter på energieffektivisering och förnybar energi, vi har även över tjugo års erfarenhet av att utforma projektansökningar och budget. Kort och gott - vi kan projektering med extern finansiering. 

Vi samverkar gärna med er i projekt och hjälper er med ansökan.  

  

Ta kontakt med oss för att bolla idéer! 

Kontaktpersoner


Lena Eckerberg

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75 ,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se


Mer inom samma tema

9 artiklar hittades

Se alla poster inom temat