Cleantech International

Utvecklar Cleantech-företag i Södra Östersjöområdet.

Syfte

Syftet med projektet var att via nätverksarbete i Södra Östersjöområdet utveckla Cleantech-företag genom att underlätta för gemensamma projekt och genom marknadsföringsaktiviteter.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2016 till juni 2019

Projektets hemsida

http://www.southbaltic-cleantech.eu/

Projektet fokuserade på små och medelstora företag, internationalisering och utveckling av ”grön” teknik. Projektet skulle förena företag inom grön teknik att träffas, stimulera export och utveckling av nya projekt. 

Projektet bidrog till den regionala utvecklingen genom att underlätta för gemensamma projekt och genom olika marknadsföringsaktiviteter. 

Dessa aktiviteter bestod av framtagande av nya kommunikationsverktyg, studieresor och skapandet av en International South Baltic Conference. Projektet genomfördes tillsammans med partner i Tyskland, Polen och Litauen. 

Kontaktperson

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-448629,

tommy.lindstrom@energikontorsydost.se

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,
annika.oberg@energikontorsydost.se

Övrigt

Projektpartner, förutom Energikontor Sydost AB, är:

Rostock Business (Lead partner)

Messe- und Stadthallengesellschaft Rostock

Northern Chamber of Commerce

University of Szczecin

UAB ”Expo Vakarai”, Klaipeda

Resultat

Projektet har spridit kunskap och förmedlat erfarenheter om ”grön” teknik och fört ihop teknikföretag i de deltagande länderna för att de skall kunna inspirera varandra och hitta samarbetsmöjligheter. Detta har skett genom studiebesök, konferenser, cleantechtalks och project development workshops vilka ofta ägde rum genom digitala eller fysiska möten.  

 

Den primära målgruppen har varit små och medelstora Cleantech-företag, dvs företag som på något sätt genom sin teknik kan främja utvecklingen av förnybar energi, tex solcells-, biobränsle-, vattenrenings-, men även dataföretag som med sin teknik kan främja denna utveckling.  

 

Projektet initierade en årligen återkommande internationell konferens “Baltic Clean Technology”, där runt 150 deltagare per år deltog under projektets gång. Här bedrevs föreläsningar, cleantechtalks, project development workshops, möjlighet att ta del av föreläsningar och mingla med andra företagare.   

 

En viktig del har varit kunskaps – och erfarenhetsöverföringen mellan olika europeiska regioner, och företag varför en hemsida, https://www.southbaltic-cleantech.eu, skapades. Hemsidan erbjöd aktuella artiklar om händelser och event relevanta för målgruppen, en databas där företagen kunde söka kontakt med varandra, bli inbjudna till samarbete och även söka efter samarbete eller kompetens. Databasen fanns även att tillgå genom ett presentationssystem vid konferenser och event.  

 

Tack till de andra partnerna i projektet, Rostock Buisiness and Technology Development GmbH, enviMV - Environmental Technologies for Mecklenburg-Vorpommern, Fair and City Hall Association Rostock, Public Institution, Strategic Self-Management Institute, Northern Chamber of Commerce, Szczecin, University of Szczecin och UIC i Kalmar för ett gott samarbete! Tack också till: Region Blekinge och Region Kalmar, Linnéuniversitetet, Almi Blekinge, BlueSience park, Netport i Karlshamn och alla de engagerade företagare och företagskontakter vi mött genom projektets gång. 

 

Se filmen om CleanTech International.