BIORET

Konvertering till förnybar energi i anläggningar för uppvärmning och elproduktion

Syfte

Det övergripande målet är att skapa ett nätverk genom transnationellt samarbete för kunskaps - och erfarenhetsutbyte för bränslekonvertering för att påskynda övergången till hållbar värme- och elproduktion. Partnerländer är Polen och Ryssland.

Mål

Projektet bidrar till att uppfylla de Globala målen:

  • Nr 7 Hållbar energi för alla
  • Nr 11 Hållbara städer och samhällen

Läs mer om de globala målen.

Projektperiod

september 2021 till februari 2023

Genom erfarenhetsutbyte ska projektet ge kunskaper och erfarenheter för att konvertera till bioenergi i anläggningar som producerar värme och/eller el. Detta ska ge ökade möjligheter för användning av skoglig bioenergi i Sverige, Polen och Ryssland och för ökade affärsmöjligheter inom bioenergiteknikområdet.

Sverige, inte minst södra Sverige, har högt utvecklad kompetens om bioenergiteknik. BIORET tar avstamp i denna möjlighet för dessa företag att hitta affärsmöjligheter och affärspartner i Polen och Ryssland. Vår regionala kompetens stöttar samtidigt utvecklingen i Polen och Ryssland.

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Finansierat av:

Bakgrund

Den här satsningen kom till tack vare kunskaper och erfarenheter som vi gjort i de tidigare projekten Småskalig kraftvärme och BIOFIT.