Regional utvecklingsledare Sydost

Stöttar de kommunala energi- och klimatrådgivarna

Syfte

Som regional utvecklingsledare samordnar vi de kommunala energi- och klimatrådgivare som verkar i kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det är ett uppdrag som ges av regeringen och finansieras av Energimyndigheten.

Mål

Projektet ska bidra till de svenska miljömålen, främst

  • Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp
  • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005
  • Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar

Projektperiod

januari 2021 till december 2022

Projektets hemsida

http://energikontorsydost.se/energi-och-klimatradgivare

Som regional utvecklingsledare samordnar Energikontor Sydost de kommunala energi- och klimatrådgivare som verkar i kommunerna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Det är ett uppdrag som ges av regeringen och finansieras av Energimyndigheten. Den regionala utvecklingsledaren genomför bland annat utbildningar, studiebesök, driver nätverket för kompetensutbyte och samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser.

 

En viktig och grundläggande förutsättning för en välfungerande energi- och klimatrådgivning utgörs av god kommunikation mellan Energimyndigheten, regionala energikontor och kommuner. Det sker genom olika former av utvecklingsarbeten och projekt på regional och nationell nivå samt deltagande i regionala och lokala nätverk och forum, dialogmöten med kommunerna, men även nationella dialogmöten med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter.
 

Nätverksträffar

I uppdraget som regional utvecklingsledare ingår bland annat att genomföra ett antal nätverksträffar årligen. Vi här i sydost har sedan ett tiotal år tillbaka genomfört 3-6 nätverksträffar ”live” per år , men har också sedan ett par år tillbaka även kontinuerliga webb-nätverksträffar. För närvarande har vi dessa var 14:de dag. 

 

Kontaktperson

Roger Gunnarsson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsydost.se

Bakgrund

Energikontoren är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Regionala energikontor har sedan flera år ett uppdrag som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen enligt förordningen STEM 2016:385 och utgör en viktig regional part i genomförandet av det energi- och klimatpolitiska uppdraget.