Res grönt i gröna Kronoberg

Stöttar Kronobergs företag och besöksnäring att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter

Syfte

Via denna satsning ska vi hjälpa arbetsplatser i Kronobergs län att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter.

Mål

  • Fossilfria transporter år 2045

Projektperiod

januari 2021 till februari 2023

Projektets hemsida

http://blogg.regionkronoberg.se/resgront/

Under 2021–2023 hjälper vi länets företag och besöksnäring att ställa om till klimatsmarta resor och samtidigt bidra till det regionala målet om ett fossilfritt Kronoberg 2030. Detta görs genom att arbeta med metoden "grön transportplan", vilket innebär stegen:
 

1. Kartläggning av nuläget
Vi kartlägger och analyserar länets nuläge. Tillsammans med företagen och besöksnäringen tittar på vilka åtgärder som passar bäst utifrån deras förutsättningar.

 

2. Företag testar att ställa om
Dags att testa vad som funkar. Företagens medarbetare och besöksnäringens besökare får testa att resa med till exempel elcykel, elbil, kollektivtrafik och samåkning. Medarbetare får också testa att jobba från en arbetshubb.

 

3. Företag inför åtgärder
Företagen och besöksnäringen inför åtgärder som gör det lätt för medarbetare och besökare att välja fossilfria sätt att resa.

 

4. Utvärdering
Vi tittar på vilken effekt åtgärderna har fått – hur mycket har de minskat företagens och besöksnäringens koldioxidutsläpp?

Kontaktperson

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Projektet genomförs tillsammans med Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Hanna Everling,
Kommunikatör/projektledare


Tel. 0709-216055,
hanna.everling@energikontorsydost.se

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073 508 85 29,
anna.mansson@energikontorsydost.se

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,
annika.oberg@energikontorsydost.se

Bakgrund

Projektet är en fortsättning av projektet Res grönt i gröna Kronoberg, som ägde rum mellan 2017-2020.