Tricolor

Erfarenhetsutbyte för ökade exportmöjligheter av bioenergiteknik

Syfte

Syftet är att att öka förståelsen för bioenergins möjligheter och leda till ökat samarbete mellan Sverige, Estland och Ukraina.

Mål

Projektet bidrar till att uppfylla de Globala målen nr 7 och 11.

 

Läs mer om Globala målen

Projektperiod

juni 2019 till juli 2022

Genom erfarenhetsutbyte ska projektet ge bättre förutsättningar att förstå förutsättningarna för användning av skoglig bioenergi i Sverige, Estland och Ukraina för ökade affärsmöjligheter inom bioenergiteknikområdet.

Sverige, och inte minst södra Sverige, har högt utvecklad kompetens om bioenergiteknik. Tricolor tar avstamp i denna möjlighet för dessa företag att hitta affärsmöjligheter och affärspartner i Ukraina och Estland. Vår regionala kompetens stöttar samtidigt utvecklingen i Estland och Ukraina.
 

Vi har tvingats ställa in vår planerade resa till Ukraina, men vi fortsätter att stötta vår partner där.

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Projektet finansieras av Svenska Institutet