BIOFIT

För ökad andel förnybar energi inom industri

Syfte

Stödjer industrier med potential att ställa om till förnybar energi för att minska det fossila användandet.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

oktober 2018 till mars 2022

Projektets hemsida

https://www.biofit-h2020.eu/

Under en treårsperiod kommer tio företag från fem olika industrityper (bland annat pappersbruk, raffinaderier och kraftvärmeverk) runt om i Europa att stödjas för att kunna ställa om eller bygga ut sin verksamhet för att minska sin användning av fossila bränslen och öka andelen förnybar energi. Energikontor Sydost kommer att stödja Sölvesborg Energi i arbetet med att undersöka förutsättningarna att konvertera från eldningsolja till bioolja, liksom möjligheterna att installera teknik för småskalig kraftvärme. 

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Projektet finansieras av Horisont 2020-programmet under avtal nummer 817999.