LASTA

Stötta kommuner kring lastcykelsatsningar

Syfte

Minska utsläppen från transporter via förflyttning från fossildrivna fordon till elassisterade lastcyklar.

Mål

 • Begränsad klimatpåverkan

Läs mer om de nationella miljömålen

 • Mål 11 – hållbara städer och samhällen
 • Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

Läs mer om Agenda 2030

Projektperiod

september 2018 till oktober 2020

Projektets hemsida

http://energikontorsydost.se/lastcyklar

Det finns potential att minska klimatpåverkan från den fossildrivna trafiken i tätorter genom att förflytta delar av den till energieffektiva lastcyklar. Projektets syfte var dels att direkt minska energianvändningen från offentliga aktörers transporter genom en övergång till lastcyklar och dels att stärka deras interna kapacitet att nå ut till medborgarna kring möjligheterna med lastcyklar. Projektets primära målgrupp var kommuner och regioner samt kommunala bostadsbolag i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 

 

Under projekttiden har Energikontor Sydost anordnat ett antal seminarier, träffar och webbinarier samt ett virtuellt studiebesök. Den handbok som sammanställts bygger på den research och de seminarier som genomförts under projekttiden. Handboken finns dels i sin helhet som nedladdningsbar pdf, men den finns också uppdelad i specifika poster i en kunskapsbank på hemsidan, för att vara lättare att hitta via sökmotorer. Kunskapsbanken och handboken innehåller fakta, goda exempel och hjälpmedel/verktyg.

 

Nedan finns materialet länkat (som också finns på hemsidan), till exempel kampanjmaterial som filmer, animationer och mallar för affischer, roll-ups och annonser för den kommun som vill arbeta med att sprida information om lastcyklar, till allmänhet, företag eller internt, till exempel vid pröva-på-event eller annat, för fri användning.

Kontaktperson

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,

johanna.wallin@energikontorsydost.se

Projektet har genomförts inom ramen för Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling - hållbara transporter.

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,
andre.benaim@energikontorsydost.se

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsydost.se

Bakgrund

Med växande städer och tätorter ökar biltrafiken och påfrestningarna på transportinfrastrukturen med påföljande ökade utsläpp av koldioxid. För att våra städer och samhällen ska vara hållbara är det viktigt att lyfta fram flera olika alternativ till bilar och lastbilar. Det finns en stor potential för person- och godstransporter med energieffektiva lastcyklar, men kännedomen om denna typ av cyklar är i allmänhet låg.

 

Många offentliga verksamheter har idag både intresse och potential att ersätta bilresor med cykel. I vissa fall är behovet en vanlig cykel, men för vissa transporter krävs en mer anpassad elcykel för att transportera utrustning, människor, varor med mera Bland kommuninvånare finns samma problematik med att ersätta bilresor eftersom det kan vara besvärligt att få plats med ett eller två barn, husdjur, matkassar eller fritidsaktivitetsprylar på en vanlig cykel. Eldrivna lastcyklar har potential att bli ett reellt alternativ till andrabilen i tätorter.

 

Lastcyklar är visserligen en liten pusselbit i ett stort pussel. Men om målet är rätt typ av transport vid rätt tillfälle så är ändå lastcyklar en given del i ett hållbart transportsystem.

Övrigt

Hemsida – Under projektet har hemsidan kontinuerligt uppdaterats med information om kommande aktiviteter och de material som producerat under projektet. Nedan listade publikationer/material finns också länkat på hemsidan.

Handboken – Projektets arbete med seminarier, studiebesök och research har resulterat i en sammanfattande handbok som täcker allt från strategisk och fysisk planering, till verktyg för upphandling och metoder för att öka användandet

Kunskapsbanken – Fakta, tips, bilagor och goda exempel från handboken har lagts upp som enstaka poster för att göra materialet mer lätt att hitta vid sökning på webben, samt för att göra det enklare att hitta precis den information som eftersöks.

Kampanjmaterial – Ett paket med korta animerade filmer för sociala media med utrymme för egna budskap, översatt film som kan användas för att skapa uppmärksamhet kring lastcykla. Ett paket med en inspirationsfilm i flera versioner. Mallar för kampanjmaterial som affischer, rollups mm finns för nedladdning på hemsidan, fritt att använda för egna kampanjer.

 

Virtuella studiebesök – på grund av pandemin gjordes studiebesöken om till filmer som visades vid ett webbinarium där personerna också fanns med för att svara på frågor. Dessa tre goda exempel finns nu tillgängliga att titta på i efterhand

 

Lastcykelpoddar (länk till spellista som innehåller nedan listade poddar) Under projektet passade vi på att spela in några poddar med personer som föreläst under våra seminarier.

 • Samtal med Pär Wallin som ansvarar för Cykelbiblioteket i Växjö kommun, där det finns olika slags lastcyklar, vikbara cyklar och andra specialcyklar för utlåning. (2019)
 • Samtal med Cajsa Lindberg, Mörbylånga kommun. Om erfarenheterna från Gullvivans förskola där de använder el-lastcykel i verksamheten. (2019)
 • Samtal med Anna-Karin Stenberg, Mörbylånga kommun. Om erfarenheterna från Gullvivans förskola där de använder el-lastcykel i verksamheten. (2019)
 • Samtal med Clemens Weiss som pratar om användningen av lastcyklar i Tyskland, särskilt om deras användning för sophantering i Rostock. (på engelska) (2019)
 • Samtal med Cecilia Nygren som arbetar som nationell verksamhetsutvecklare för Svenska Röda Korset. Hon arbetar med att främja hälsa och stärka människors kapacitet genom att skapa förutsättningar att mötas och bryta ofrivillig ensamhet. (2019)
 • Samtal med Tomas Karlsson som har cyklat för Cykling utan ålder i drygt ett år. (2019)
 • Samtal med Mats Porle som skapat företaget Livelo som tagit fram en lastcykel för familjen i staden. (2019)
 • Samtal med Emil Törnsten är bland annat är koordinator för Svenska Cykelstäder och det cykelnätverk som Svensk Cykling driver i riksdagen. (2019)
 • Samtal med Staffan Sölve från Move by bike, Sveriges grönaste åkeri med miljövänlig citylogistik. (2019)
 • Lastcyklar för alla- Skördedag i Olofström. Avsnittet spelades in på Olofströms skördefestival där bland annat Olofströmhus visade upp några av deras lastcyklar som kundvärdarna använder i tjänsten. (2019)

Resultat

Inom LASTA har vi samlat kunskap kring typer och användningsområden för lastcyklar, samt de strukturella behoven och de strategiska möjligheterna inom kommuner. Den samling av kunskap kring elassisterade lastcyklar som vi sammanställt, i form av en handbok, kommer kunna vara till nytta för hela landet.


Kort sammanfattning av vad som kommit fram under projektet.

 • Det finns en stor outnyttjad potential att flytta transporter från bil till lastcykel
 • Bilnormen är fortfarande stark och att ändra beteenden tar tid
 • Att utgå från behov och inte hur man brukar göra ger större möjlighet till förändring
 • Infrastrukturen för cykling är inte anpassad för lastcyklar i någon större utsträckning
 • Den kommunala organisationen har inte dokumentation över sina cyklar och lastcyklar. Dessa handlas oftast upp via direktupphandling direkt på en förvaltning eller enhet. Därmed blir det svårt att mäta och följa miljöpåverkan.
 • Feedback vi fått in visar på att offentlig sektor är trögrörligt och förändringar mer är beroende på personer än energi/klimatrelaterad målstyrning.
 • Medvetandet kring möjligheterna med lastcyklar har ökat, men det är en rätt lång bit kvar innan detta blir en naturlig del i transportplaneringen.
 • Cykelstrategier, i den mån de finns, behandlar inte lastcyklar enskilt utan i den mån de tänks in är det under paraplyet cykling. Men då lastcyklar har en annan potential att ersätta resor med bil/lätt lastbil än en vanlig cykel så saknas en viktig del i det strategiska arbetet.
 • För att lyckas med att lansera lastcyklar inom organisationen är det både viktigt att hitta entusiaster bland de tänkta användarna och låta dem vara med i hela planerings- och upphandlingsprocessen. Men det är också viktigt att inte bara köpa in en lastcykel utan också planera för service, bokning, parkering och tillbehör för att se till att lastcykeln kommer att användas som tänkt.
   

 

Under projekttiden såg vi att antalet lastcyklar ökade med 16 % i sydostkommunerna (i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län). De flesta används till interntransporter och inom förskolan.

 

Det vi kommit fram till är att det finns en större medvetenhet hos kommuner kring hur lastcyklar kan ersätta vissa fossilbränsledrivna transporter. Men feedback vi fått in visar att fler lastcyklar i organisationen är mer beroende på personer än energi/klimatrelaterad målstyrning. Det finns en stor potential och det har börjat röra sig kring lastcyklar, men det är en rätt lång bit kvar innan detta blir en naturlig del i transportplaneringen, på samma sätt som vanlig cykelpendling har blivit.