EEnet

Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag

Syfte

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag

Mål

  • God bebyggd miljö
  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2016 till februari 2021

Energikontor Sydost drev tre (fyra till en början) nätverk för energieffektivisering: för tillverkande industrier i Blekinge, för livsmedelsaffärer och för sågverk i sydost (samt initialt ett nätverk för fastighetsägare). Målet var att effektivisera energianvändningen i vart och ett av nätverken med minst 15 procent fram till 2020.

Nätverksmedlemmarna fick bland annat hjälp att söka stöd för att genomföra en energikartläggning, eller uppdatera en befintlig, samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen fick även tillgång till 150 timmars konsultation och rådgiving från nätverkets energiexpert, samt kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
 

Medlemmar i nätverken

EELivS - Nätverk för livsmedelsbutiker i Sydost: ICA MAXI i Kalmar, MAXI i Västervik, MAXI i Vetlanda, MAXI i Växjö, MAXI i Älmhult, MAXI i Karlskrona, MAXI i Ljungby och MAXI i Ronneby.
 

EESågiSO - Nätverk för sågverk i Sydost: J G Anderssons Söner AB, Bäckebo Sågverk, Gyllsjö, Ansgarius Svenssons AB och Frödinge Hällerum Timber. 
 

Energinät Blekinge - Nätverk för tillverkande och bearbetande industri i Blekinge: Tre D Mekaniska AB, El-Yta Kem AB, EBP i Olofström AB, Ytab, AB Formplast, Stål & Rörmontage AB, TM Design & Installation, Spring Systems, AMB, samt inspirationsföretagen Volvo Cars Body Components i Olofström och Tarkett i Ronneby. 

 

 

 

Kontaktperson

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-44 86 29,

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag finansierades av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,
annika.oberg@energikontorsyd.se