Insatsprojekt 2018-2020

Energi- och klimatrådgivarna utför insatser inom solel och hållbara transporter

Syfte

På uppdrag av Energimyndigheten arbetar Energikontor Sydost med kommunikationsfrågor för att stödja de kommunala energi- och klimatrådgivarna i hela landet, i deras arbete riktat till privatpersoner, föreningar och företag inom solel och hållbara transporter.

Mål

Projektet bidrar till följande av de globala målen;

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringen

 

Läs mer på globalamalen.se

Projektperiod

maj 2018 till december 2020

Landets kommunala energi- och klimatrådgivare samverkade för att öka takten i energiomställningen genom en riktad insats till privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag en fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter. Energi- och klimatrådgivarena samordnas insatsledare på landets alla regionala energikontor. Energikontor Sydost hade dessutom uppdraget att sköta den interna kommunikationen i projektet samt ge stöd och ta fram material till de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Genom nyhetsbrev, samordnade pressmeddelanden samt kampanjmallar och budskap har insatserna över hela Sverige synkats för så bred genomslagskraft som möjligt-.

Kontaktperson

Roger Gunnarsson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 05 ,

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsydost.se

Bakgrund

Det var tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå. Genom de nationella insatsprojekten vill Energimyndigheten stärka samhällets kännedom om energi- och klimatrådgivningen och ge stöd och arbetsmetoder till rådgivarna.

Resultat

Energikontor Sydost delade rollen som operativ kommunikatör för insatsprojekten med Energikontor Väst. Huvuduppgiften för Energikontor Sydost varit att nå ut till alla landets kommunala energi- och klimatrådgivare med information och inspirerande exempel. Vi producerade filmer med goda exempel, gjorde mallar för pressmeddelande och skickade ut pressmeddelanden.