CoBiUM

Öka användningen av lastcyklar i stadstrafiken för minskade utsläpp

Syfte

Genom att promota el-lastcyklar syftar CoBiUM till att minska biltrafiken för att öka livskvaliteten i städerna, men också för att minska utsläppet av växthusgaser

Mål

  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringen

 

Läs mer om Globala målen.

Projektperiod

februari 2018 till oktober 2021

Projektets hemsida

http://cobium.eu

Genom att promota el-lastcyklar syftar CoBiUM till att minska biltrafiken för att öka livskvaliteten i städerna, men också för att minska utsläppet av växthusgaser. Projektet kommer att rikta in sig på tre olika målgrupper, privatpersoner, offentlig verksamhet samt logistikföretag. Pilotkampanjer riktade mot de olika målgrupperna kommer genomföras och tack vare samarbetet mellan projektpartnerna kommer piloterna utvärderas både innan och efter kampanjen för lärdomar ska kunna dras. Efter att piloterna är genomförda kommer en handbok om hur kampanjer för el-lastcyklar kan genomföras, tas fram och spridas.

Växjö kommun leder projektet och Energikontor Sydost deltar som ansvarig för kommunikationsinsatserna, vilka är betydande eftersom projektet går ut på att genomföra kampanjer och öka synligheten för lastcyklar.

Kontaktperson

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,

johanna.wallin@energikontorsyd.se

Projektet leds av Växjö kommun, och deltagare förutom Energikontor Sydost är, Universitetet i Greifswald, städerna Slupsk och Gdansk, kommunerna Slagelse och Guldborgsund samt Foreningen dansk cykleturisme.

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,
andre.benaim@energikontorsyd.se

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsyd.se

Bakgrund

Bilberoendet i städer är särskilt framträdande när det gäller transport av varor, barn och utrustning för småhandels- och reparationsföretag. De växande koldioxidutsläppen inom transportsektorn gör att kommuner sätter höga mål för att minska dessa. Växjö kommun arbetar bland annat för att flytta 14.000 resor per dag (9%) från bil till fossilfritt transportalternativ till år 2020 och bli helt fossilfri år 2030. Med cykeln som upplever en renässens i städer runt om i Europa finns det redan en stor potential för ett skifte till person och godstransporter med lastcyklar. Olika lösningar för hur man använder denna potential, det vill säga sätt att främja användningen av lastcyklar, kommer förbättra kvaliteten och hållbarheten för transporttjänster.