ENERMAN

Undervisningsmetoder för minskad energianvändning i skolan

Syfte

ENERMAN utvecklade och testade undervisningsmetoder för att öka barn och ungas kunskaper och medvetenhet om hållbar utveckling och specifikt hur man sparar energi i skolan.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2016 till september 2019

Projektet ENERMAN skulle bidra till att utveckla undervisningsmetoder för att öka barn och ungas intresse och kunskaper kring energifrågor och hur dessa är kopplade till hållbar utveckling.  Nyvunna kunskaper kring konkreta energisparåtgärder som eleverna kunde ta med sig hem varvid projektet får en bredare spridning. En viktig del var att eleverna blev medvetna om att de handlingar man gör lokalt får effekter på klimatförändringarna globalt. Projektet byggde på ett aktivt samspel med skolor vilka erbjöds att delta i en utmaning som kallas “Sparsam skola”. Detta samlade en rad olika aktörer för att gemensamt jobba för samma mål: att få koll på skolans energianvändning. 

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

ENERMAN genomfördes i samverkan- och erfarenhetsutbyte med fem europeiska projektpartners. Ligue de l’enseignement i Frankrike som koordinerade projektet, Koprivnica i Kroatien, CIFFUL – universitetet i Liège University i Belgien, Concorci de la Ribera i Spanien, l’UFOLEP i Frankrike och Energikontor Sydost i Sverige. ENERMAN finansierades via EU:s Erasmus+ program.

Lokalt skedde samverkan med regionens energi- och klimatrådgivare och några lokala skolverksamheter.  

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Resultat

Skolmaterial för undervisning om energi.

ENERMAN var ett initiativ som syftat till att öka medvetenheten om energianvändning och lära ut om hur man kan spara energi i skolan genom att inkludera energi- och miljöfrågor i den ordinarie undervisningen. Arbetet startade med att varje land samlade goda exempel på skolmaterial för undervisning om energi.

 

Utifrån detta skapades en verktygslåda med metoder och material för energiundervisning med fokus på energibesparingar. Verktygslådan delades sedan ut till några skolor. Verktygslåda IO1>

 

Flera olika undervisningsmoduler har utvecklats under projektets gång. Pedagogiska moduler IO2>

 

I handboken presenteras olika koncept om hur man kan arbeta med energi och lärande för hållbar utveckling i skolan. Dessa är utarbetade och testade inom ramen för ENERMAN.
Handbok med idéer för undervisning om energi IO3>

 

Metoderna som utarbetats är utvärderade och resultatet beskrivs här: Utvärdering IO4>