REKLIM

Stöttar små kommuner med klimatarbete

Syfte

Projektperiod

mars 2007 till december 2010

Regionala Energikontor och Lokalt Klimatarbete

 

Projektet REKLIM (Regionala Energikontor och lokalt KLIMatarbete) syftade till att stötta små kommuner med sitt klimatarbete. Projektet var initierat av Naturvårdsverket mot bakgrunden att små kommuner var underrepresenterade i LIP (Lokala investeringsprogram) och Klimp program. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.  

Målet var att de deltagande kommunerna skulla komma igång med klimatarbetet och att arbeta fram en klimatstrategi enligt Naturvårdsverkets definition med handlingsplan för vilka frågor man skulle börja jobba med. Ambitionen var att minst 10 kommuner senast mars 2008 skulle ha antagit ett dokument med sagda klimatstrategi, samt att minst 15 ytterligare kommuner då skulle ha en pågående process. 
 

Projektet pågick i hela Sverige via de regionala energikontoren i respektive region fram till och med december 2010. 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​