One-stop-shop

En affärsmodell för energirenovering av småhus

Syfte

Syftet är att utveckla och testa en one-stop shop-affärsmodell för holistisk energirenovering av småhus, samt utveckla ett paketerbjudande för privatpersoner som vill energirenovera sina villor.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Studiens övergripande mål är att utveckla, implementera och testa en så kallad one stop shop-affärsmodell för energirenovering av småhus. I denna modell samverkar flera aktörer för att erbjuda full service i ett holistiskt renoveringspaket, inklusive rådgivning, oberoende energibesiktningar, renoveringsarbeten, uppföljning (oberoende kvalitetskontroll och driftsättning) och finansiering. Ambitionen är att testa den utvecklade affärsmodellen vid renovering av fyra hus i Småland-Blekinge-regionen. 

Växjö kommun kommer att bidra med opartisk rådgivning till dessa villaägare som vill renovera sina hus, för allmän energikunskap, samt för spridning av information och kunskap från projektet.

Kontaktperson

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,

stefan.olsson@energikontorsydost.se

Projektet leds av Linnéuniversitetet tillsammans med partners i Finland, Norge och Danmark.

One-stop-shop finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. 

 

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,
johan.milton@energikontorsydost.se

Bakgrund

Ungefär 80 procent av de svenska småhusen är över 30 år gamla och i behov av renovering. Detta ger ett unikt tillfälle att implementera kostnadseffektiva åtgärder som kan sänka primärenergianvändningen och utsläppen av växthusgaser drastiskt. Om man dessutom installerar solceller utökas tillgången till förnybar energi och tryggheten i energiförsörjningen ökar för hus på landsbygden.

Den nuvarande takten på renoveringar av småhus är dock långsam. Detta beror sannolikt på att det ofta krävs stora investeringar och att villaägare generellet inte känner till fördelarna med en energirenovering.

På utbudssidan är renoveringsmarknaden fragmenterad och domineras av ett hantverkarbaserat tillvägagångssätt med individuella lösningar. 90 procent av svenska bygg- och installationsrelaterade företag har färre än fyra medarbetare och många ligger på landsbygden. De marknadsför sina egna produkter eller tjänster och saknar ofta expertis för energirenoveringar. Villaägare genomför ofta renoveringsåtgärder på ett splittrat tillvägagångssätt, vilket leder till lösningar som varken är kostnads- eller energieffektiva i det långa loppet. Genom samarbete kan företagen erbjuda fler husägare en heltäckande renovering.

 

Övrigt

Projektledare

Linnéuniversitetet


Övriga projektmedlemmar
Danmarks Tekniske Universitet 

VTT AB, Finland

Segel AS, Norge


Deltagande organisationer
Villaägarna Kronoberg 

Energikontor Sydost 

Åseda Värme & Sanitet AB 

Susen AB 

Älmhultsbostäder

Växjö kommun

Länsförsäkring Kronoberg 

TMF (Trä- och möbelföretagen),

Länsstyrelsen i Blekinge län

Region Blekinge