RADAR

Biomassa från de gröna näringarna

Syfte

Att stärka det regionala uthålliga uttaget och användningen av biomassa

Projektperiod

november 2007 till oktober 2009

Projektets hemsida

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/radar

Att stärka det regionala uthålliga uttaget och användningen av biomassa – det är målet med projektet RADAR som står för " Raising awareness on renewable energy developing Agro-Energetic Chain Models".

Huvudverktyget är ökad medvetenhet om biomassa från de gröna näringarna. Inom ramen för RADAR bildades ”Rural Energy Sustainable Communities (Rural SEC)” i pilotregionerna bestående av medborgare, lokala aktörer, planerare och utvecklare. Rural SEC gör det möjligt att närma sig teman nedifrån och att identifiera problemen som behöver åtgärdas för att kunna utveckla ett hållbart biomassauttag från de gröna näringarna.

Projektet innehåller även vetenskapliga delar. En utförlig beskrivning och kartläggning av en pilotregion definierar resurser av förnyelsebara energikällor inom de gröna näringarna. Beskrivningen följs upp med en definition av en ”Agro-Energetic Chain Model” som följs av en förstudie. Studien utvärderar behovet av mänskliga och ekonomiska resurser för att kunna införa utvecklade Chain Models för mer effektiv användning av energikällor från de gröna näringarna.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I projektet deltog 11 partner från 7 länder:
Bulgarien
Estland
Italien
Kroatien
Lettland
Storbritannien
Sverige


Med stöd från

Länkar

Slutrapport:
Modeller för agroenergi