Rural-RES

Småskalig vindkraft, småskalig vattenkraft

Syfte

Potential och förstudier för småskalig vind- och vattenkraft i sydöstra Sverige

Projektperiod

oktober 2008 till mars 2011

Projektets hemsida

http://ruralres.diphuelva.es/proyecto.php

Rural-RES mål är att lyfta fram goda exempel på användandet av småskalig vind/vattenkraftsystem inom EU och identifiera potentialen i olika områden för dessa. I projektet ska man även öka medvetenheten om fördelarna med användningen av småskalig vind- och vattenkraft. 

I projektet utbildar experter företag, kommuner och gårdar i att använda småskalig vind och vattenkraft. Det har genomförts analyser av potentialen i några av regionens älvar. 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I projektet deltog partner från Belgien, Grekland, Italien, Rumänien, Spanien, Tjeckien och Sverige

Med stöd från