MEGA

Fokus på energieffektivisering i små industriföretag

Syfte

Erfarenheter från olika energieffektiviseringsprojekt i industrin där Energikontor Sydost genomfört fler än 600 energianalyser på företag

Projektperiod

januari 2007 till februari 2009

Projektet MEGA utvärderade de energieffektiviseringsprojekt som gjorts på små och medelstora företag där Energikontor Sydost hade varit delaktiga under åren 1999–2007 (ESME i Enercy Regio, Sparkraft, Oskarshamnsstudien, Höglandet m.fl.).
 
– Förhoppningsvis ska vi kunna se vad som har varit bra och dåligt och utveckla den energianalysmodell som använts. Vi hoppas även hitta många goda exempel på åtgärder som företag har gjort och som andra kan ta efter, sade projektledare Magnus Tyrberg i samband med projektstart.

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med stöd från