ProHeatPump

Uppvärmning med effektiva värmepumpar

Syfte

Energieffektiva markvärmepumpar i kombination med förnybar energi

Projektperiod

december 2006 till maj 2009

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/proheatpump

Viktigaste målet med projektet var att främja energieffektiva jordvärmepumpar, speciellt vid renovering, för att bidra till att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Ett annat viktigt område var att undersöka möjligheten att kombinera värmepumpar och förnybar energi. En traditionell värmepump kräver el för driften. Med tanke på ökande elpriser och behovet att minska utsläppen av växthusgaser så är värmepumpar som kombineras med exempelvis solvärme, solceller eller möjligen gasdrift ett alternativ. 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I projektet deltog partner från Bulgarien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Sverige

Med stöd av