WasteWaterHeat – Energi från avloppsvatten

Värmeåtervinning från avloppsvatten som energiresurs

Syfte

Informera kommuner, bostadsbolag, konsulter m.fl. för att stärka marknaden och öka användandet av avloppsvatten som en energiresurs

Projektperiod

januari 2006 till december 2007

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/wastewaterheat#lesson

Det finns goda möjligheter att använda avloppsvatten som en värmekälla. Genom att använda värmepumpar eller värmeväxlare kan värmen i avloppsvattnet användas för att värma hela byggnader eller förvärma inkommande färskvatten. I kombination med en värmepump kan värmen användas som värmekälla i ett större fjärrvärmenät likaväl som för en eller några få byggnader. Både renat och orenat avloppsvatten används och det finns idag olika tekniker tillgängliga på marknaden.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I EU-projektet deltog även partner från Tyskland, Österrike och Norge


Med stöd från