SWEBuild

Energibyggare - Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Syfte

Att höja kompetensen i energieffektivt byggande för byggnadsarbetare och installatörer genom att ta fram en interaktiv webbaserad utbildning.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2014 till augusti 2017

Projektets hemsida

http://energibyggare.se

Byggnader står för 30 procent av energianvändningen i Sverige. Med allt högre energikrav på byggnader behöver många av Sveriges byggnadsarbetare och installatörer ytterligare kompetensförstärkning.

Ledande aktörer inom svensk byggindustri har därför tillsammans med Energikontoren Sverige samarbetat och tagit fram en utbildning för energieffektivt byggande. Under tre år ska utbildningskonceptet och undervisningsmaterial ställas samman och handledare ska utbildas. Dessa handledare ska i sin tur utbilda hantverkare och installatörer runt om i landet direkt ute på byggarbetsplatserna.

 

Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum utgör expertgruppen som tillsammans ska utveckla utbildningskonceptet, lett av Energikontoren Sverige som är de regionala energikontorens branschorganisation.

Målet är att hantverkare och installatörer ska vidareutbildas i energieffektivt byggande och att en samordnad kompetenshöjning sker fram t o m 2017, bland annat genom att projektet utbildar 500 personer till handledare och tar fram ett koncept för byggarbetsplatsutbildning.

Kontaktperson

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,

johanna.wallin@energikontorsydost.se

Projektet leds av Energikontoren Sverige med stöd av

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,
stefan.olsson@energikontorsydost.se

Bakgrund

EUs energi- och klimatmål för år 2020 respektive 2050 kräver stora insatser från byggsektorn i Europa. En viktig satsning i detta arbete är en riktad kompetenshöjning för alla som arbetar inom denna sektor. 2011-2013 genomfördes ett EU-projekt (BUILD UP Skills) med syfte att identifiera kompetensbehovet för byggsektorn och ta fram en handlingsplan för vidareutbildning. Av 30 länder som deltog har Sverige nu som ett av 22 länder fått pengar att fortsätta arbetet med lågenergihusutbildning och förstärkning av kompetens fram till 2017.

Länkar

Gå in på Energibyggares Facebook-sida 

Följ Energibyggare på Twitter 

Följ Energibyggare på