Energi i ett genusperspektiv

Om jämställdhet i energibranschen

Syfte

Energi - kvinnligt eller manligt? Kvinnors kompetens behövs i energibranschen

Projektperiod

januari 2006 till december 2008

Energifrågor är på många sätt manligt dominerade. Syftet med det här projektet var att slå in kilar för att driva på brytandet av den manliga dominansen. I projektet bearbetades energibranschen och energi- och klimatrådgivarna engagerades. 

 

Broschyrer

Energi i ett genusperspektiv

Energi och jämställdhet hänger ihop! Kvinnlig kompetens behövs i energibranschen.

Dödsstöten

Har du alltid undrat vad som händer om du kissar på ett elstängsel, om hårtorken skulle landa i badkaret, om du tappar ett mynt från Eiffeltornet eller om syrran ringer din mobil på flyget? Skulle den stora dödsstöten drabbar dig då eller har du blivit lurad av myter?! Let´s find out!

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Hållbar Utveckling i Väst

 

Svensk Energi

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Projektet delfinansieras av 

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Övrigt

Jämställdhetsintegrerade verksamheter på energibolag

Energikontor Sydost beviljades medel från Sveriges Kommuner och Landsting inom Program för Hållbar Jämställdhet för att jämställdhetsintegrera verksamheten på tre energibolag: Växjö Energi, Kalmar Energi och Öresundskraft. Syftet var att stötta bolagen att se över sin verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Målsättningen var att öka kundnöjdheten i alla grupper. Detta skulle ske genom att långsiktigt kvalitetssäkra processer och rutiner i hela företaget för att garantera alla kunder en likvärdig behandling och den information och det stöd hon eller han behövde för att kunna kontrollera sin energianvändning både ur ett miljö- och ur ett kostnadsperspektiv. 

Resultat

Energi i ett genusperspektiv.Slutrapport

Dags för nya perspektiv. Se alla som individer och ge dem chans att bidra – det är vad jämställdhetsarbete i praktiken innebär.

Energibranschen: jämlikt kundbemötande, jämställdhet, affärsvinster. Energirådgivning: hemmahoskvällar, SFI, ljusdesignkvällar, energiutbildning för personal på äldreboende , föreläsning på temat klimatsmart livsstil.

 

Jämställdhet i energibranschen
Studie av tillgänglig forskning och statistik om jämställdhet och genusperspektiv i den svenska energibranschen. Hur kan vi bryta den manliga dominansen?