Miljökloka Hus

Besök ett lågenergihus

Syfte

Under Öppet hus-kampanjen Besök ett lågenergihus kan du träffa husägare som har ett energismart hus och få höra om deras erfarenheter.

Projektperiod

augusti 2012 till mars 2015

Syftet med NZB 2021 är att arrangera ”Öppet hus”-dagar under 2013 respektive 2014 där besökare får titta på energieffektiva lösningar i nya eller renoverade hus, både enfamiljs, flerfamiljs och offentliga byggnader.

Kampanjen består av två dagar under hösten vid två tillfällen 2013 och 2014, där fastigheterna som visas finns tillgängliga på en hemsida, där besökarna får leta upp objekten och boka in sig för besöken. Ansvarig värd i de fastigheter som är besökshusen kommer själv kunna reglera hur många besökare man vill ta emot och vilken tid visningen är, man visar bara de delar av huset som man själv vill visa och som är relevant.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Kampanjen samordnas med Passivhuscentrum

 

Projektet koordineras på Europanivå av Bond Beter Leefmilieu från Belgien. Övriga partner är från Tyskland, Ungern, Sverige, Frankrike, Österrike, Malta, Polen, Slovenien och Irland.
 

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Bakgrund

Vi står för inför stora utmaningar när det gäller att uppnå klimatmålen 2020 och 2050. Riksdagen har satt upp ett mål att nå en halverad energiförbrukning i våra bostäder till 2050. För att nå målet behöver vi moderna och miljökloka lågenergihus , både nybyggnation och renoveringar . Under 2013 och 2014 kommer Öppet hus-dagar att arrangeras i sydostregionen där lågenergihus kommer visas som inspirerande exempel.

Idén kommer ursprungligen från Belgien där man kört konceptet i tretton år, men kommer att anpassas med de lokala förutsättningarna i sydöstra Sverige. Målsättningen med arrangemangen är att sprida kunskap och väcka intresse för energieffektiva byggnader och visa på energieffektiva lösningar för både allmänhet och inom branschen. Kampanjen körs parallellt i tio länder i EU och deltagare från andra EU-länder kommer besöka Sverige på en studieresa. Projektet stöttas avIEE-programmet.

Övrigt

Under två kampanjtillfällen under vardera hösten 2013 och hösten 2014 kommer öppet hus att arrangeras i moderna och miljökloka lågenergibyggnader. Genom att samla nya och renoverade privata hus samt offentliga byggnader i ett gemensamt öppet hus-arrangemang kan vi erbjuda allmänhet, tjänstemän, politiker, företagare och andra  intressenter att inspireras utbyta erfarenheter inom energieffektiva byggnader, både avseende byggprocesser och användandet av husen.
Om du äger ett lågenergihus eller passivhus – gå med i kampanjen och visa ditt hus! Anmäl dig redan idag. Du kommer själv kunna bestämma mellan vilka klockslag du tar emot besöket och hur många besökare du vill ta emot.
Om du är entreprenör och har byggt lågenergihus, passivhus eller plusenergihus – dela med dig av dina projekt och hjälp oss nå ägaren av husen Vill du besöka något av husen – hör av dig till oss så hjälper vi dig!
Söker du partnerskap och promotionstillfällen – hör av dig till oss för vidare diskussion om sponsorpaket.