Oljeersättning i industrin med pyrolysolja

Undersöker förutsättningarna för industriell användning av pyrolysolja och andra biooljor

Syfte

Att undersöka tekniska och ekonomiska förutsättningar för att ersätta fossila oljor i industriella tillämpningar med förnybar pyrolysolja.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2016 till maj 2017

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna att kunna använda pyrolysolja i olika industriella tillämpningar. 

 

Delmål i projektet är att: 

  • undersöka hur pyrolysolja utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv kan utnyttjas i olika tillämpningar med fokus på industriella tillämpningar,
  • undersöka användning och tillgodogöra erfarenheter av olika biooljor inom industriella applikationer, med relevans för pyrolysolja,
  • testa brännare, tänkbara för pyrolysolja och klargöra vilka krav som ställs på tekniken för att klara kommande emissionskrav,
  • klargöra hur pyrolysolja bör distribueras, hanteras och lagras för att minimera störningar i driften och vara ett attraktivt bränsleför industrin.

 

Delmålen ska uppnås genom vetenskapliga studier av förutsättningar, både tekniska som ekonomiska. Praktiska tester av pyrolysolja i olika tillämpningar ska också genomföras. I projektet ingår också att utveckla effektiva och miljövänliga brännare för pyrolysolja. Dessa brännare ska tas fram i samarbete med teknikföretaget Enertech AB i Ljungby. 

 

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Projektet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Energikontor Sydost och Enertech AB. 

Bakgrund

För att nya användare, framförallt inom industrin, ska överväga bioolja som pyrolysolja som ett alternativ i framtiden krävs fördjupade kunskaper om dess tekniska och ekonomiska förutsättningar i olika industriella applikationer. För att verifiera vilka krav oljan ställer på förbränningstekniken finns behov att utföra fler förbränningstester i potentiella brännare för att klargöra eventuella tekniska utvecklingsbehov. För att minimera eventuella problem som kan uppstå med pyrolysolja från leverans till lagring och förbränning bör den kunskap som finns kring användning av vanliga biooljor utnyttjas. Denna kunskap har bla annat genererat förslag till praktiska lösningar och koncept som kan användas som utgångspunkt för design av anläggningar för pyrolysolja i Sverige. Därtill bör den kunskap som finns i Finland kring förbränning av pyrolysolja utnyttjas.