Energismarta grannar 2

Spara energi tillsammans i lag - en tävling där alla är vinnare!

Syfte

Kampanjen Energismarta grannar var en tävling som handlade om att arbeta tillsammans i lag för att spara energi i hemmen, enbart genom att ändra sina vanor. Utmaningen låg i att minska sin energiförbrukning 9 % jämfört med föregående års förbrukning baserat på mätaravläsningar.

Projektperiod

maj 2011 till oktober 2013

Projektets hemsida

http://www.energyneighbourhoods.eu/sv/

Att ändra människors beteende är en utmaning. Våra vanor är djupt rotade och för att få energi och lust att förändra sig krävs motivation och inspiration.
I projektet Energismarta Grannar, som i Sverige drevs av Energikontor Sydost, tävlade hushåll mot varandra för att skapa den motivation som behövs för att börja spara energi.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

En finansiering av Energismarta Grannar är möjligt tack var försäljning av el märkt med Bra Miljöval

 

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsydost.se

Bakgrund

Kampanjupplägg

I Energismarta Grannar kämpar 5-12 hushåll tillsammans för att vinna tävlingen. Man kan vara grannar, arbetskamrater, släkt eller vänner, det viktiga är att man känner varandra och att man regelbundet kan träffas för att utbyta erfarenheter och peppa varandra för att uppnå bra resultat. Lagledaren är motorn, själen och hjärtat, i varje lag. Det är han eller hon som hjälper sitt team att nå de uppsatta målen. Man behöver ingen tidigare erfarenhet för att bli lagledare, utbildning och stöd får man genom projektet.

Under fyra månader ska lagen spara så mycket energi det bara går, minst 9 %. Man tävlar med den genomsnittliga besparingen inom laget, så alla måste dra sitt strå till stacken. Uppföljning och registrering sker via projektets hemsida, hushållen matar bland annat in sin historiska energiförbrukning samt under tävlingens gång lämnas löpande den aktuella mätarställningen. Mätarställningen och elräkningen är kvitto på att man är på väg åt rätt håll.

Lagen börjar med att göra en energikartläggning för att se var och hur de kan göra förbättringar. Veckovis skickas ut tips på hur de kan förändra sitt beteende för att göra ytterligare besparingar. För att koppla energianvändningen tydligare till dess miljöpåverkan kommer hushållen att få fyra CO2-utmaningar under tävlingens gång. Temat för utmaningarna är; Att använda energi, Energieffektiva apparater, Mat och Transport och rörlighet. Det delas ut priser i olika kategorier under tävlingen gång och alla som klarar 9 % målet får ett pris samt diplom.