RBBD

Regional affärsutveckling inom bioenergiområdet

Syfte

Stöd till affärsutveckling på bioenergiområdet

Projektperiod

februari 2011 till september 2012

Projektets hemsida

http://www.bioenarea.eu/index.php?q=node/221

Syftet med RBBD är att stödja affärsutveckling inom bioenergiområdet. Projektet riktar sig till producenter av biomassa, teknikleverantörer och användare och inkluderar även fjärrvärme. Inom ramen för RBBD arrangeras bland annat seminarier, informationsdagar och utbyten mellan regioner.

 

Målgruppen för projektet är producenter av biobränslen, teknikleverantörer och användare, fjärrvärme inkluderat.

I projektet stöttas producenter av biobränslen att öka produktionen av biobränslen i de deltagande regionerna. Genom utvecklandet av databaser för tillgänglig teknik och potentiella användare i respektive region är målsättningen att fler värmesystem baserade på bioenergi skall installeras. Ett särskilt fokus läggs på att undersöka möjligheten för ytterligare utbyggnad av fjärrvärme. Inom ramen för RBBD arrangeras även seminarier, informationsdagar och utbyten mellan regioner.

 

I projektet tar man bland annat fram förstudier och en panndatabas.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Tipperary Energy Agency, Irland
Carlow Kilkenny Energy Agency, Irland
Waterford County Council, Irland
Wexford County Council, Irland
NGO Borderland Energy Development Agency, Estland

 

Med finansiering från