POLI-BIOMASS

Utveckling av lokala policyer som främjar användningen av bioenergi

Syfte

Handlingsplaner för bioenergi ska minska energianvändningen 15 %

Projektperiod

februari 2011 till september 2012

Projektets hemsida

http://www.bioenarea.eu/index.php?q=node/220

Målet med POLI-BIOMASS är att utveckla handlingsplaner på kommunal nivå som främjar användningen av bioenergi. I projektet tas en handlingsplan fram och tillämpas på några pilotkommuner, med målet att minska energiförbrukningen med 15 %. Inom ramen för POLI-BIOMASS arrangeras bland annat informationsdagar och utbyten mellan regioner.

I ett första steg kommer befintliga europeiska handlingsplaner för ökad användning av bioenergi att studeras. Utifrån dessa kommer en handlingsplan för lokala bioenergiplaner att tas fram och tillämpas på några pilotkommuner, med målet att öka användningen av bioenergi samt minska energiförbrukningen i dessa kommuner.

Målgruppen för projektet är kommuner i Kronoberg, Kalmar och Blekinge (samt motsvarande i övriga regioner i Europa).

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Burgos Provincial Energy Agency , Spanien (ledare för POLI-BIOMASS)
Polvamaa Development Center, Estland
Tipperary Energy Agency, Irland

 

Med finansiering från