BaN

Biogas och nätverk

Syfte

Biogasnätverk och regionala handlingsplaner för en utökad biogasproduktion

Projektperiod

januari 2011 till september 2012

Projektets hemsida

http://www.bioenarea.eu/index.php?q=node/212

I projektet samverkade sju partner från fem regioner i Sverige, Estland, Italien, Spanien och Grekland. Tillsammans bildade de flera biogasnätverk där kunskap och erfarenheter kom att utbytas, både i de regionala nätverken men även mellan de olika deltagande partnerna. Tillsammans tog man fram regionala handlingsplaner för en utökad biogasproduktion för att underlätta utbyggnaden av anläggningar för biogasproduktion i regionerna.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

IRENA - Institute of natural resources. University of León (ES)
Communitá della Valle di Non (IT)
Institute of Technology. Estonian University of Life Science (EE)
AEMVA - Valladolid Energy Agency (ES)
City of Tartu (EE)
DIADYMA - Waste Management of Western Macedonia (EL)

 

Med finansiering från