E-FoxES

Att spara energi i Europas skolor

Syfte

Skoltävlingar inspirerar elever att spara energi.

Projektperiod

november 2011 till juni 2013

Projektets hemsida

http://enercitee.eu/Sub-Projects/E-FoxES---Energy-saving-Foxes-in-European-Schools,50/

E-FoxES ordnade återkommande skoltävlingar för att få elever att bli mer medvetna om att spara energi. Tre europeiska länder deltog med varsin region. Tävlingarna såglite olika ut beroende på vad som passade bäst ute i regionerna. Elevgrupper i grundskolan lämnade in sina bidrag och fick med hjälp av sina lärare och tävlingsarrangören, chansen att förverkliga sina egna idéer om hur man kan spara energi. 

Tävlingen hade tre kategorier: 

  • mest aktiva projekt
  • mest innovativa projekt
  • bästa europeiska projekt.

Med skoltävlingarna hoppades vi på att energisparandet skulle synas och höras så mycket som möjligt, och få mycket publicitet.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Bautzen Innovation Center, Sachsen (Tyskland)
Prioriterre, Haute-Savoie (Frankrike)

Med finansiering från

Bakgrund

E-FoxES handlade om att spara energi i Europas skolor. Tävlingar och spel skulle bidra till att öka medvetenheten om energi och inspirera eleverna till att ändra sina vanor och sitt beteende så att energiförbrukningen går ner. Beslutsfattare, jurymedlemmar och andra aktörer bjöds in till prisutdelningen och många fler än eleverna kom att höra talas om tävlingen och stimulerades att tänka på hur man kan ändra sin livsstil så att man minskar sitt ekologiska fotavtryck.