RIEEB – Regional påverkan med energieffektiva byggnader

Goda Hus – energieffektiva byggnader i Sydost

Syfte

Ger EU feedback på hur nationella regelverk om energieffektivitet i byggnader fungerar i verkligheten

Projektperiod

januari 2011 till december 2012

Projektets hemsida

http://godahus.se/rieeb/en

RIEEB – Regional Impact with Energy Efficient Buildings – är en del av den Europeiska Unionens klimatpolicy inom byggnadssektorn. En viktig del i klimatpolicyn är att minska energianvändning inom byggnadsektorn, som i Sverige har lett till införande av Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader samt BBR.

Idag förbrukar byggnadssektorn cirka 40% av den totala energianvändningen inom Europa. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda - Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - ska medlemsländerna införa lagar och förordningar om energihushållning.

I Sverige deltar Goda Hus som är en förening för energieffektiva byggnader i Sydost. I byggnadssektorn används omkring 80 % av den förbrukade energin till uppvärmning och varmvatten. Det är viktigt att både minska energiförbrukningen och använda förnybara energikällor för att minska energiberoendet och växthusgasutsläppen i EU. Kontaktperson: David Gillanders, Ronneby kommun.

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Energikontoret SAENA GmbH, Sachsen (Tyskland)
GodaHus, Småland (Kalmar och Kronoberg)/Blekinge
Kommunen Jelcz-Laskowice, Nedre Schlesien (Polen)
Council for architecture urbanism and environment, Haute-Savoie (Frankrike)

Med finansiering från

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,
stefan.olsson@energikontorsydost.se

Resultat

Energibesiktningar har gjorts på ett antal byggnader i Sydost (länk till höger).