PraTLA

Praktik och projektarbeten för universitetsstudenter

Syfte

Praktiskt utbyte mellan studenter och lokala myndigheter

Projektperiod

januari 2011 till december 2012

Projektets hemsida

http://enercitee.eu/Sub-Projects/PraTLA---Practical-Training-in-Local-Authorities,59/

En viktig parameter inom EnercitEE-programmet är erfarenhetsutbyte och att det ska vara en praktisk nytta för alla inblandade parter. Energikontor Sydost erbjuder under läsåret 2011–2012 praktikplatser, projektarbeten och examensarbete för universitets- och högskolestuderanden inom våra verksamhetsområden. Det vi fokuserar främst på är arbeten inom energiplanering och energistrategiarbete på kommunal eller regional nivå, där studenter ska slussas in till kommuner för att kunna fungera som stöd för kommunala och regionala tjänstemän. Vi förmedlar också praktikplatser och samarbete hos några av kommunerna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.

Uppsatser och rapporter från de studenter som verkat inom PraTLA

CO2-balancing methods and increasing systems for renewable energies – a comparison of specially selected European countries. Steffi Hänig 2011            Del 1  Del 2  Del 3 Del 4

Analysis of sustainable improvement of energy efficiency of municipalities in southest Sweden . Armin Verch 2011

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Hochschule Zittau/Goerlitz – University of Applied Science, Sachsen (Tyskland)
Council for architecture urbanism and environment, Haute-Savoie (Frankrike)
Karkonoska Agency for Regional Development, Nedre Schlesien (Polen)

Med finansiering från

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsydost.se