SUSTRAMM

Hållbara transporter för mobilitet i småstäder

Syfte

Subprojekt till EnercitEE med fokus på mobility management i små och medelstora städer.

Projektperiod

december 2011 till december 2012

Projektets hemsida

http://enercitee.eu/Sub-Projects/SustraMM---Sustainable-transports-for-managing-mobility,54/

SustraMM är ett EU-projekt om hållbart resande och Mobility Management. Det tar upp de dramatiska konsekvenserna av vår energislukande livsstil för miljön, socialt och ekonomiskt. Projektet handlar om att stödja lokala och regionala myndigheter att nå målen för hållbara transporter som ingår i i EU:s energi- och klimatpaket  – att andelen biobränslen för transporter ska öka till tio procent. SustraMM står för Sustainable transports for managing mobility.

Inom ramen för projekten Mobilitetskontoret i Blekinge, Kalmar respektive Kronobergs län drivs ett tvåårigt europeiskt projekt som siktar till att genomföra Mobility Management (dvs. påverka transportbeteende) oftare och på ett bättre sätt. SUSTRAMM innebär bättre erfarenhetsutbyte, förbättringar av regionala transportstrategier, utbildningar inom Mobility Management samt ett pilotcykelprojekt.

SUSTRAMM ska leda till att erfarenheter från arbetet för hållbart resande bättre kan utbytas mellan europeiska partners och inom Sydost. Syftet är att skapa hållbara transportsystem genom att påverka lokala och regionala transportpolicyer. SUSTRAMM kommer också att höja medborgarnas medvetenhet om hållbart resande och uppmuntra förändrat mobilitetsbeteende.

Projektmål

• Utbilda nyckelaktörer i Mobility Management och förstärka Mobility Managementnätverken
• Identifiera och sprida 12 framgångsrika Mobility Management-åtgärder
• Ta fram riktlinjer och rekommendationer för Mobility Management
• Påverka tre regionala transportpolicyer
• Genomföra Mobility Management oftare och på ett bättre sätt
• Nå 5700 medborgare

Aktiviteter 

- Två endagsutbildningar om Mobility Management och cykling under Europeiska trafikantveckan 2011 och 2012. Målgruppen är politikerna i Sydost.
- En pilotutveckling av SydostTrampar (cykeltävling mellan arbetsplatser). Målgruppen är arbetsplatser i Sydost.


Cykelseminarium och workshop i Växjö den 25 augusti 2011
Läs Inbjudan.

Se Pelle Envalls, TUB, föreläsning och läs presentationen.
Se Henrik Vestins, Handelns Utredningsinstitut, föreläsning och läs presentationen.
Se Per Hanssons, Energikontor Sydost, föreläsning och läs presentationen.

Cykelseminariet i medierna:
2011-08-24 SR Kronoberg; Shoppande cyklister trots cykelkaos
2011-08-24 SMP; Bättre parkeringar krävs för fler cyklister
2011-08-25 SVT Smålandsnytt; Cykeln viktig för handeln
2011-08-25 TV4 Växjö; Växjö ska bli cykelvänligare
2011-08-26 SVT Smålandsnytt; Stölderna skulle kunna undvikas
2011-08-26 SMP; Cykelstad med brister


Bilpoolsseminarium och workshop i Växjö den 29 november 2011

Läs Inbjudan.
Se Jonas Hedlund, Hållbart Mobilitet Skåne, föreläsning och läs presentationen.
Se Maj Bjers, Växjö kommun, föreläsning.
Se Sune Yngvesson, Pe-Ge Minibuss, föreläsning och läs presentationen.
Se Johanna Bergström, Landstinget Kronoberg, föreläsning och läs presentationen.
Se Susanne Malmström, Sunfleet, föreläsning.
Se Kajsa Holst, Samåkning Tolg, föreläsning och läs presentationen.


Första interregionala partnermötet i SustrAMM ägde rum i Karlskrona 8–9 februari 2011

Lyckat andra interregionalt partnermöte i SustrAMM, Cluses i Frankrike 30–31 augusti 2011
Pirna och Tekniska högskolan i Dresden presenterade workshops och studier de gjort om stadsbussarna i centrum, som ska finnas på plats inom några månader. Cluses presenterade sitt arbete med ett stadsbussnät, en stadsmusikfestival, samåkning och en plattform för hållbar mobilitet. Ett studiebesök gjordes till cykelstråket Gröna linjen i Cluses. 

Tredje och sista interregionala partnermötet i Pirna/Dresden, i september 2012.
Sista mötet gav tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter i projektet och vilken påverkan man haft på energiområdet. 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Cluses kommun (Frankrike)
Tekniska högskolan i Dresden (Tyskland)
Pirna kommun (Tyskland)

 

Med delfinansiering från

Länkar

Målet med Mobility Managementåtgärderna är att påverka resvanor och transportbeteende genom att bl.a. öka tillgängligheten till olika färdsätt där behov finns och öka antalet destinationer, samtidigt som trafiken minskar i körda kilometrar och kostnader. Läs mer:

 

Tolv goda exempel  på Mobility Managementåtgärder för små och medelstora städer 

 

Mobility Management för landsbygden och mindre städer 

 

Nyhetsbrev

Nr 1   Nr 2   Nr 3

 

Faktablad SUSTRAMM