CoolBricks

Energieffektivisering i kulturhistoriskt intressanta byggnader

Syfte

CoolBricks handlade om att minska energianvändningen och miljöpåverkan i kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Östersjöregionen, i första hand gällde det tegelbyggnader.

Projektperiod

februari 2011 till december 2013

Projektets hemsida

http://www.co2olbricks.eu/

Utmaningen i projektet CoolBricks var att minska  energiförbrukningen och CO2-utsläppen i historiska byggnader utan att förstöra deras kulturella värde och identitet. Genom att kombinera modern teknik, utrustning och material med historiska byggnaders stil och utseende bevaras den karakteristiska prägeln hos städerna runt Östersjön.

Ladda ner handboken, som ger en inblick i de vanligast förekommande metoderna för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom Östersjöregionen. Den fungerar som en jämförelse mellan olika erfarenheter och visar de olika tillvägagångssätten i de deltagande länderna.


Målgrupp i Sydost
Målgruppen för projektet var kommuner i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Där ingick även intressenter från Växjö Stift och Statens fastighetsverk.

Projektet inleddes med förstudier kring det regionala och nationella nuläget och vilka erfarenheter som fanns, hur fastighetsbeståndet såg ut och vilka lagar och regler som skulle följas. Under projektets gång genomfördes pilot-projekt och nya lösningar skulle tas fram. Den erhållna kunskapen från projektet kom att användas till att förbättra befintliga regionala och nationella verktyg och instrument för byggnation samt utbildning av hantverkare. Projektet diskuterades med politiker och lagstiftare för att försöka påverka och främja fortsatt utveckling av energieffektiviseringssatsningar på äldre byggnader.

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Det fanns fyra svenska partner i projektet: Stockholms Kulturförvaltning/ Stockholms stadsmuseum, Energikontor Sydost, Riksantikvarieämbetet, Malmö Stad Miljöförvaltningen.
Övriga av projektets 18 partner kom från de 9 länderna Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Vitryssland – alltså runt större delen av Östersjöregionen. 

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,
stefan.olsson@energikontorsydost.se

Länkar

Läs gärna mer i nyhetsbreven på engelska.