Ökad bioenergianvändning via informationsspridning

Teoretisk och praktisk bioenergiutbildning

Syfte

Bioenergiutbildningar under våren och hösten 2014.

Projektperiod

maj 2013 till december 2014

Projektet erbjuder skräddarsydda bioenergiutbildningar riktade till olika målgrupper, till exempel

  • politiker
  • miljöhandläggare
  • driftspersonal från energiföretag 
  • ledningspersonal för energibolag


En dag ägnas åt teori och två dagar åt praktik.

 
Utbildningarna tar upp

  • bakgrund och bioenergi allmänt
  • förbränningsteknik med pannor och utrustning
  • olika typer av bränslen med kvalitet, biobränslekedjan och för- och nackdelar
  • miljökrav, miljötillstånd och regelsystem
  • riskbedömningar och säkerhetsfrågor

 

Energikontor Sydost och Bioenergigruppen i Växjö samordnar utbildningarna med stöd av Energimyndigheten. De genomförs av Grontmij och Bioenergiavdelningen vid Linnéuniversitetet.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Delfinansieras

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Länkar

2014-05-05 Ubildning i Växjö
Bioenergiutbildning för driftpersonal i energiföretag

2014-05-07 Ubildning i Växjö

Bioenergiutbildning för beslutsfattare och miljöhandläggare

Hösten 2014

Mer av intresse händer i projektet SIMWOOD