Boosta energieffektiviseringen i kommunerna!

Syfte

Projektet Boosta energieffektiviseringen i kommunerna! skulle utgöra ett stöd för kommuner och landsting i genomförandet av sina beslutade åtgärder för energiomställning och energieffektivisering inom delar av energieffektiviseringsstrategierna.

Projektperiod

januari 2013 till december 2013

Tre delprojekt skulle genomföras:
1) Analysera och ge förslag till åtgärder för kommunpersonalens resor till och från samt i jobbet enligt CERO-modellen
2) Gemensam upphandling av transporttjänster och samordnad varudistribution
3) Utveckling av distansarbete, IT-lösningar, videokonferenser och webb-möten för att energieffektivisera. 

Kontaktperson

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,

fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet och Sustainable Sweden Southeast.