Bioenergi och ånga i industrin

Stimulera företag att konvertera till bioenergi i sin ångproduktion

Syfte

Stötta industrier att ersätta olja med bioenergi i sin ångproduktion.

Projektperiod

augusti 2012 till februari 2014

Projektet syftade till att stimulera industrier att ersätta olja med bioenergi i sin ångproduktion. Målgruppen var företag verksamma främst inom tvätteri, textil, livsmedel, betong och plastindustri men även andra företag som använder olja eller gas för ångproduktion. Även tillverkare av utrustning för ångproduktion involverades. Företagen var i första hand belägna inom Västra Götaland, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Arbetet utfördes stegvis med analys av företag och branscher i samverkan med kommuner inom projektet ”Uthållig kommun” och omfattade:

Informationsmaterial, handledning och goda exempel

Informationsmaterial och handledning som belyste teknik, kostnader, möjligheter och hinder, och som kunde användas nationellt, tas fram för webb och i tryckt version. Även kommunernas energi- och klimatrådgivare fick information. Sex goda exempel från befintliga och nya anläggningar för bioenergi och ånga skulle tas fram och beskrivas i faktablad med teknik, ekonomi, produktionsprocesser och kort verksamhetsbeskrivning.

Workshop

Två workshoppar per region för målgrupperna samt kommunernas energi- och klimatrådgivare.

Rådgivning

Cirka 10 företag per region skulle få rådgivning om möjligheter och förutsättningar. Här skulle även energieffektivisering och behov av ånga analyseras. Möjligheter till samtidig elproduktion med kraftvärme värderades översiktligt.

Förväntat resultat

Att fem företag skulle konvertera till bioenergi i sin ångproduktion.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Delfinansieras av

Länkar

Dokumentation från seminariet Småskalig kraftvärme samt Bioenergi för ångsystem

 

Handbok Bioenergi och ånga i industrin

 

Projektfaktablad

 

Projektet genomförs i samverkan med Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst