Uthållig idrott

Energismarta idrottsklubbar - minskad energianvändning och klimatpåverkan

Syfte

Energieffektivisering på idrottsanläggningar. Besparingar på upp till 60% visade sig vara möjliga.

Målet är att öka kunskapen om energieffektivisering och minskad klimatpåverkan hos fotbolls- och golfklubbar och ge dem användbara verktyg för att göra effektiva åtgärder med avseende på minskad energianvändning och hållbara resesätt.

Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 % i de anläggningar som föreningarna/klubbarna arrenderar eller äger samt en minskad klimatpåverkan från sina transporter med 5 %.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Projektet delfinansieras av

Roger Gunnarsson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 05 ,
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Energikontor Sydost driver tillsammans med Smålandsidrotten projektet Uthållig idrott.

Vi har sedan ett par år tillbaka samarbetat runt en rad olika energieffektiviseringsfrågor och drivit utvecklingsprojekt runt detta, bl.a. har vi bedrivit informations- och utbildningsinsatser samt även gjort enklare analyser av olika föreningars energianvändande gällande anläggningar och transporter.

Länkar

Projektet energiSMART Förening