SUM - Hållbar stadstrafik

Hållbar stadstrafik

Syfte

Genom ett större europeiskt utbyte kan vi i sydostregionen ta del av erfarenheter från rapsoljedrivna stadsbussar i Frankrike, elbilsrally i Riga, regionala energiplaner och familjecykling och mycket mer. Energikontor Sydost delar med sig av vår regions erfarenheter.

Projektperiod

januari 2012 till juni 2014

Projektets hemsida

http://www.sumproject.eu

Projektets övergripande mål är att främja hållbar stadstrafik genom ett interregionalt samarbete. Hållbar stadstrafik ska ses som någonting naturligt och konkurrenskraftigt. Ett extra fokus läggs på att framhäva den potential som finns i elfordon samt att uppmuntra till att utveckla en gemensam europeisk strategi för att stärka det hållbara resandet. Utöver det har SUM två mer specifika mål, nämligen att ta fram riktlinjer för hållbar mobilitet i städerna samt att möjliggöra en gradvis övergång från traditionella fordon till elektriska och andra renare transportslag. Det sistnämnda är tänkt att ske genom en gemensam strategi för hållbar mobilitet. 

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Projektpartner i Europa

Med delfinansiering från

Bakgrund

SUM står för Sustainable Urban Mobility.
Projektet ska främja hållbart resande genom ett interregionaltsamarbete och ett erfarenhetsutbyte där goda exempel från regionerna sprids. I projektet deltar 15 partners varav tio är kommuner, fyra är energikontor och en representerar ett kommunförbund, från Sverige, Lettland, England, Portugal, Italien, Bulgarien och Frankrike.

Övrigt

Fototävling
Under 2013 pågick en fototävling om hur man reser grönt – olika sätt att ta sig fram i en stad och hur de olika transportsätten påverkar människorna och miljön, bra eller dåligt. Förstapris är en elcykel och andrapris ett kit för att transformera en cykel.

Här finns de vinnande bidragen.

Länkar

Nyhetsbrev

Nummer 1
Det första nyhetsbrevet ägnas åt projektets uppstartsfas och beskrivning av de olika regionernas medverkan.
Nummer 2
Andra nyhetsbrevet ägnas åt de goda exempel som tagits fram.
Nummer 3
Handlar om goda exempel på biogas som fordonsbränsle.
Nummer 4
Handlar om goda exempel, bland annat Växjö kommuns samlastnings- och ehandelssystem. 
Nummer 5
Om Rigas Velo-vecka 2014 och andra aktiviteter. Bästa praxis, goda exempel. 

 

Handböcker

A Guide of Good practices on Sustainable Urban Mobility

 

Good practices on Sustainable Urban Mobility developed by the partners of the SUM project