ECOSTARS

Stjärnmärkta miljövänliga åkerier

Syfte

Alla åkerier som anslöt sig till ECOSTARS blev betygsatta/stjärnmärkta efter gemensamma miljö- och energibesparingskriterier. Kriterierna fokuserade både på åkeriets fordonsflotta och dess utrustning, samt åkeriets operationella arbete.

Projektperiod

maj 2011 till maj 2014

Projektets hemsida

http://www.ecostars-sydost.se

ECOSTARS var ett EU-projekt som bistod åkerier som transporterar gods och passagerare att energieffektivisera sina transporter och minska sina utsläpp av bland annat växthusgaser. Genom att använda ett beprövat system som har använts lokalt i Storbritannien sedan 2009 beräknas fordon som är knutna till system i genomsnitt minska sitt utsläpp av koldioxid med 5 %. ECOSTARS byggde på ett så kallat ”stjärnmärkningssystem”, där åkerierna blev betygsatta efter gemensamma miljö- och energibesparingskriterier. Därefter erbjöds åkerierna hjälp och stöd för att uppnå ett högre betyg.

Genom att öka energieffektiviteten och minska utsläppen inom gods- och passagerartransporter, samt uppmuntra introduktion av fordon som använder sig av rent bränsle stöttade ECOSTARS Sveriges klimat- och energipolitik och även EU:s 20-20-20 initiativ.

ECOSTARS stjärnmärkningssystem hölls i drift under en treårsperiod i 8 regioner i 6 olika EU-länder. Totalt skulle 69 400 fordon bli knutna till systemet och enligt beräkningar skulle den gemensamma besparingen av koldioxidutsläpp i Europa bli mer än 800 000 ton. Tillsammans skulle åkerierna komma att spara mer än 170 miljoner euro.

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,
fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Resultat

Mål 700 stjärnmärkta fordon – resultat 1 105 stjärnmärkta lastbilar!

Energikontor Sydost har stjärnmärkt över 1100 lastbilar När projektet Ecostars startade år 2011 var målet vid projektslut maj 2014 att minst 700 fordon skulle vara stjärnmärkta. Energikontor Sydost uppnådde redan i februari 2014 detta mål. Sammanlagt blev 1105 fordon stjärnmärkta och knutna till Ecostars Sydost, med medlemmar från både offentliga och privata sektorn.

​Utifrån standard på medlemmars fordonsflotta med tillhörande utrustning samt hur den operationella driften handhas har organisationerna blivit certifierade. Efter certifieringen tilldelades medlemmar en ”roadmap” (vägledningsdokument) innehållande tips på åtgärder som kan stödja fortsatt arbete kring ökad bränsleeffektivitet för deras fordon samt styrning av fordonsflottan i dess helhet.


Minskade CO2-utsläpp med 8 %

Av de medlemmar som valde att lämna ifrån sig data, visade det sig att under perioden de har varit medlemmar i ECOSTARS minskade deras bränsleförbrukning samt CO2-utsläpp i genomsnitt med 8 procent och antal chaufförer som är utbildade i Sparsam körning ökade med 9 procent. Önskas en mer detaljerad redovisning av utvärdering, vänligen ta kontakt med projektledaren.