Mobil samåkning

Lokalt engagemang ger ökad rörlighet på landsbygden - och sparar både pengar och miljön!

Syfte

För många på landsbygden kan det vara ett problem att transportera sig, exempelvis på grund av gles kollektivtrafik. Detta projekt gav några byar i sydost chansen att pröva samåkning med hjälp av modern informationsteknologi.

Projektperiod

januari 2013 till december 2015

Projektets hemsida

http://samakning.wordpress.com/

Mobil samåkning var ett projekt som gav några byar i sydost chansen att pröva samåkning med hjälp av modern informationsteknologi.

För många på landsbygden kan det vara ett problem att transportera sig, exempelvis på grund av gles kollektivtrafik. 

Ett mobilt samåkningssystem är en webb/telefonapplikation som underlättar samåkning. Det finns allt från enklare gratisappar till mer avancerade system som erbjuder ett flertal tjänster. Moderna samåkningssystem används vanligen valfritt via webbläsaren på din dator eller via en app på din smarta mobiltelefon.

Samåkning syftar till att nyttja de bilresor som görs på ett smartare sätt och därmed öka mobiliteten på landsbygden. Tanken är att områden med gles kollektivtrafik och stort beroende av bil ska få fler möjligheter till transporter.

Genom att samåka kan man minska sina utgifter, få mer tid över i vardagen, öka sammanhållningen och kontaktytorna på orten samt inte minst minska miljöbelastningen. Speciellt yngre och äldre som många gånger är beroende av familjemedlemmars möjlighet att skjutsa får genom organiserad samåkning ökad flexibilitet.

För att läsa mer om Mobil samåkning, gå in på hemsidan

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Energikontor Sydost och Tingsryds kommun var partner i detta EU-projekt, där även två tyska organisationer deltog. Projektet stöttades även av Energimyndigheten.

 

Övrigt

Samåkning fick hållbarhetspris!

Projektets tyska partner har belönats med ett lokalt pris.

Den Kröpelin-baserade projektpartnern de DROM eV, som ligger bakom samåkningsplattformen wir-fahren-zusammen.de, belönades med andra pris i tävlingen “Sustainably mobile – everybody can?”. Priset delades ut av ministeriet för energi, infrastruktur och regional utveckling i Mecklenburg-Vorpommern, och tävlingen hölls för att lyfta innovativa koncept för hållbar rörlighet i regionen. Läs mer.

Resultat

Projektet är avslutat. En ansökan om förlängning av projektet är dock inskickad.