BISYPLAN

Interaktiv handbok om bioenergisystem för planerare och politiker på lokal och regional nivå

Syfte

Lättnavigerad webbhandbok för planering av bioenergisystem

Projektperiod

februari 2011 till september 2012

Projektets hemsida

http://bisyplan.bioenarea.eu/

Projektets syfte var att skapa en interaktiv handbok för planerare och politiker på lokal och regional nivå, de grupper som fattar de långsiktiga och praktiska besluten om framtidens energisystem. Målet var att undanröja de missförstånd och den tvekan som ofta finns hos många av dessa nyckelpersoner inför den – för dem – okända tekniken att använda biobränslen. 

Det åstadkoms genom en bred samverkan mellan flera regionala aktörer i Europa – partner från Estland, Irland, Grekland och Italien – under sakkunnig ledning från Linnéuniversitetet. 

Ur handboken

00-00 Biomass Resources
00-01 Energy Fundamentals
00-02 Biomass Properties
00-03 Fuel and Energy Support
00-04 Firewood
00-05 Firewood - Properties
00-06 Pellets
00-07 Pellets - Properties
00-08 Briquettes - Properties
00-09 Wood Chips
00-10 Wood Chips - Properties
01-00 Domestic Heating
02-00 Heating of Larger Buildings
03-00 District Heating - Introduction
04-00 Combined Heat and Power

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Bioenergiteknik, Linnéuniversitetet

Centre for Research & Technology Hellas / Institute for Solid Fuels Technology and Applications (CERTH/ISFTA), Greece

Trees and Timber Institute (IVALSA), Italy

Tallinn University of Technology, Estonia

Tipperary Energy Agency, Ireland

 

Med stöd från