BIOENAREA

Öka användningen av bioenergi, bland annat genom att utveckla regionala bioenergiplaner

Syfte

Utbyte och överföring av erfarenheter som kan ge regionerna i EU ökad förmåga att främja bioenergi på bästa möjliga sätt.

Energikontor Sydost var en av sju partners i BIO-EN-AREA, ett europeiskt projekt vars huvudsyfte var att öka användningen av bioenergi bland annat genom att utveckla regionala bioenergiplaner. En viktig del i genomförandet av projektet var att utbyta erfarenheter och överföra kunskap mellan de deltagande regionerna.


Målsättningen var att projektet skulle leda till regionala bioenergiplaner i samtliga deltagande regioner. Inom projektet genomfördes tre seminarier med tema 1) trädbränslen, 2) energigrödor och biprodukter från jordbruket inklusive gödsel samt 3) avfall.

 

I februari 2011 startade även sju delprojekt inom BIO-EN-AREA, där Energikontor Sydost deltog i fyra. Läs mer om dem på de länkade sidorna

BaN - biogas och nätverk

RBBD - regional affärsutveckling inom bioenergiområdet

POLI-BIOMASS - utveckling av lokala policyer som främjar användningen av bioenergi

BISYPLAN - interaktiv handbok om bioenergisystem för planerare och politiker på lokal och regional nivå

 

 

 

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Regional Entity of Energy of Castilla y León, Spanien (ledare för BIO-EN-AREA)
Region of Western Macedonia, Grekland
Autonomous Province of Trento,Division for Energy Planning and Incentives, Italien
Kosice Self-Governing Region, Slovenien
South-East Regional Authority, Irland
Tartu Regional Energy Agency, Estland

 

Med finansiering från

Länkar

Bioenergi för regional utveckling_BIOENAREA slutpublikation
Om framtagande av lokala bioenergiplaner, bildande av regionalt nätverk för biogas, verktyg för lärare och bioenergiaktörer m.m. i BIOENAREA med sju subprojekt.