SESAC

Energieffektiv stadsutveckling i tre städer

Syfte

Energieffektiv stadsutveckling med målet att utveckla ledningssystem för ett uthålligt samhällsbyggande

Växjö kommun och Energikontor Sydost har koordinerat EU-projektet Sesac, Sustaianable Energy Systems in Advanced Cities. Projektet handlar om energieffektiv stadsutveckling och är en del av EU-kommissionens Concertoprogram. Projektet är femårigt och innebär totalt 100 miljoner kronor i EU-stöd till de tre deltagande städerna Växjö, Delft och Grenoble.

Sesac är Energikontorets största projekt hittills.

  • I Växjö ska det byggas energieffektiva hus (Välle broar) och metoden för att använda fjärrvärme för att producera kyla (absorptionskyla) ska utvecklas för bland annat universitetsområdet. Dessutom ska reningsverket Sundet tillverka fordonsgas av matavfall.
  • I Delft ingår det i projektet att bygga ett lågtempererat fjärrvärmenät och använda spillvärme från industrin. Dessutom ska man bygga energieffektiva hus och bygga om gamla hus så att de blir mer energieffektiva.
  • I Grenoble ska man konvertera från direktverkande el i flerbostadshus till biobränsleproducerad fjärrvärme och bygga energieffektiva hus. Dessutom ska man bygga solceller och vattenkraft i staden.

En viktig del i projektet är erfarenhetsutbyte mellan de styrande politikerna i de tre städerna. Målet är att utveckla ledningssystem för ett uthålligt samhällsbyggande.


Läs artikel i Smålandsposten angående avslutningen av projektet. (Från 11-03-23)
Lyssna på VD Stefan Olsson i Radio Kronoberg. (Från 11-03-24)

Läs om konferensen ECO-buildings som anordnades 9–11 september

Titta på videoinspelningar av presentationer från ECO-buildingskonferensen

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Nederländerna
Staden Delft
Energikontoret i Delft 
Woonbron, bostadsbolag
Frankrike
Staden Grenoble
Société d’Aménagement Grenoble Espace Sud
Electricité de France
Office Public d’Aménagement et de Construction de I’Isère, bostadsbolag
Gaz Electricité de Grenoble
Grenoble Alpes Métropole 
Sverige
Växjö kommun
Veab, Växjö Energibolag
Kommunfastigheter AB
Energikontor Sydost

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,
stefan.olsson@energikontorsydost.se